Aç Kapıyı Bezirgan Başı


 

Kazanım ve Göstergeleri:

SDG

K7       Bir işi ya da görevi başarmak için kendini güdüler.

Başladığı işi zamanında bitirmek için çaba gösterir.

K10       Sorumluluklarını yerine getirir.


Materyal:


Öğrenme Süreci:

Oyunda söylenen tekerleme:

Aç kapıyı bezirganbaşı, bezirganbaşı.

Aç kapıyı bezirganbaşı, bezirganbaşı.

Kapı hakkı ne verirsin, ne verirsin?

Arkamdaki yadigar olsun, yadigar olsun.

  • İki çocuk oyun kurucu seçilir. Kendilerine bir ad belirlenir, örneğin ‘elma’ ve ‘armut’. Diğer çocuklara bunu söylemezler. Karşılıklı durup el ele tutuşurlar ve kollarını kaldırırlar- bir köprü oluştururlar.
  • Diğer çocuklar tek sıra halinde bu köprü altından tekerlemeyi söyleyerek geçerler. Sıra en sondaki çocuğa gelince karşılıklı duran kolları indirip, onu tutarlar. Ötekilerin duymayacakları şekilde sorarlar: ‘armut mu, elma mı?’. Çocuk hangisini seçerse o kişinin arkasına geçer.
  • Sıradaki tüm çocuklar bitince, ortaya bir çizgi çizilir. İki ebe karşılıklı birbirlerini çekerler. Güçlü olan karşısındaki ebeyi çizgiden öteye çekince oyun biter.