Aç Kapıyı Bezirgan Başı

Aç Kapıyı Bezirgan Başı   Kazanım ve Göstergeleri: SDG K7       Bir işi ya da görevi başarmak için kendini güdüler. Başladığı işi zamanında bitirmek için çaba gösterir. K10       Sorumluluklarını yerine getirir. Materyal: – Öğrenme Süreci: Oyunda söylenen tekerleme: Aç kapıyı bezirganbaşı, bezirganbaşı. Aç kapıyı bezirganbaşı, bezirganbaşı. Kapı hakkı ne verirsin,

Engelleri Birlikte Aşalım!

Engelleri Birlikte Aşalım! ————————————————————————————————————— Kazanım ve Göstergeleri: SDG K5          Bir olay ya da durumla ilgili olumlu/olumsuz duygularını uygun yollarla gösterir. Olumlu/olumsuz duygularını sözel ifadeler kullanarak açıklar. Olumsuz duygularını olumlu davranışlarla gösterir. K10        Sorumluluklarını yerine getirir. Sorumluluk almaya istekli olduğunu gösterir. Üstlendiği sorumluluğu yerine getirir. Sorumluluklar yerine getirilmediğinde olası sonuçları söyler. K15        Kendine güvenir. Gerektiğinde liderliği

Benim de Sorumluluklarım Var

Benim de Sorumluluklarım Var ————————————————————————————————————— Kazanım ve Göstergeleri: SDG K7          Başladığı işi zamanında bitirmek için çaba gösterir. K10          Sorumluluklarını yerine getirir. Sorumluluk almaya istekli olduğunu gösterir. Üstlendiği sorumluluğu yerine getirir. ————————————————————————————————————— ÖBG K3          Yaşam alanlarında gerekli düzenlemeler yapar. Ev/okuldaki eşyaları temiz ve özenle kullanır. Ev/okuldaki eşyaları toplar. Ev/okuldaki eşyaları yerleştirir. K6          Günlük yaşam becerileri için