Beni İzle ve Taklit Et

———————————————————————————————————–

Kazanım ve Göstergeleri

MA

K1        Yer değiştirme hareketleri yapar.

G1        Isınma ve soğuma hareketlerini bir rehber eşliğinde yapar.

G2        Yönergeler doğrultusunda yürür.

G3        Yönergeler doğrultusunda koşar.

BA

K1        Nesne/durum/olaya dikkatini verir.

G1        Dikkat edilmesi gereken nesne/durum/olaya odaklanır.

———————————————————————————————————–

Malzeme:

———————————————————————————————————–

Uygulama:

  • Çocuklardan tek sıra halinde birbirlerinin ardı sıra dizilmeleri istenir.
  • Öğretmen sıranın başına geçerek bazı hareketler yapar (el sallama, başını kaşıma, dizlerini karnına çekme, vb.) ve çocuklardan bu hareketleri aynen taklit etmelerini ister.
  • Önce yavaş hareket edilir ve hareketler giderek daha hızlanır.
  • Hareketler belirli aralıklarla çeşitlendirilir.
  • Önce çocukların kolay taklit edebilecekleri hareketlerle başlanır. Daha sonra hareketler giderek karmaşıklaşır.
  • Sıranın başına sırasıyla her çocuğun geçmesi sağlanır ve hareketler yapması istenerek oyuna devam edilir.
  • Sonrasında yapılanlar özetlenerek etkinlik sonlandırılır.