Ölçüm Yapıyorum

———————————————————————————————————————

Kazanım ve Göstergeleri:

BA

K11        Nesneleri ölçer.

G1          Ölçme sonucunu tahmin eder.

G2          Standart olmayan birimlerle ölçer.

G4          Ölçme sonuçlarını tahmin ettiği sonuçlarla karşılaştırır.

———————————————————————————————————————

Malzeme:

Kağıttan yapılan şeritler, makas

———————————————————————————————————————

Uygulama:

  • Çocuklara sınıfın en uzun ve en kısa boylu olanın kim olduğu sorularak tahmin etmeleri istenir.
  • Daha sonra çocuklara ikişerli gruplara ayrılacakları ve birbirlerinin boylarını ölçecekleri açıklanır.
  • Bunun için kağıttan şeritler dağıtılır ve arkadaşı yerde uzanırken bu şeridi kullanarak arkadaşının boyunu bu şerit üzerinde işaretler.
  • Her çocuğun isminin ölçüm yapılan şeridin üzerine yazılması sağlanır.
  • Ölçümler bittikten sonra şeritler yan yan dizilir.
  • Şeritlerin işaretli yerleri karşılaştırılarak boyu en uzun ve en kısa olan seçilir.
  • Ölçme sonuçları ilk tahmin edilen sonuçlarla karşılaştırılır.
  • Fark var ise nedenleri konuşulur. Standart ölçüler (mezura) ile standart olmayan ölçüler (avuç, adım vb) arasında farklılık olabileceği anlatılır.
  • Sonrasında yapılanlar özetlenerek etkinlik sonlandırılır.