Dışarıda Kalmak Önemli Değil

—————————————————————————————————————

Kazanım ve Göstergeleri:

SDG

K7          Bir işi ya da görevi başarmak için kendini güdüler.

Başladığı işi zamanında bitirmek için çaba gösterir.

K12        Değişik ortamlardaki kurallara uyar.

İstekleri ile kurallar çeliştiğinde kurallara uygun davranır.

K17        Başkalarıyla sorunlarını çözer.

Arkadaşlarıyla sorunlarını çözemediği zamanlarda yetişkinlerden yardım ister.

Gerekli zamanlarda uzlaşmacı davranır.

—————————————————————————————————————

Materyal:

Hulahop (3 çocuğa bir tane düşecek şekilde)

—————————————————————————————————————

Önerme Süreci:

  • Hulahoplar yere birbirinden uzağa yerleştirilir. Çocuklara bunların küçük adalar ve etraflarının da deniz olduğu söylenir.
  • Çocuklar önce bir gemideymiş gibi sallana sallana boş alanda (denizde) hareket ederler.
  • Eğitimci ‘gemi batıyor, herkes gemiyi terk etsin’ dediğinde, çocuklar hulahopların içine- adalara kaçışırlar. İki ayağı ile çember içinde durmayan çocuklar, ‘dışarıda‘ kalır ve ‘gözlemci’ rolünü üstlenip oyunun doğru oynanıp oynanmadığını kontrol ederler.
  • Sonra bir hulahop eksiltilir. Yine çocuklar gemi ile dolaşan yolcu olurlar ve hulahopların dışında hareket ederler. Oyuna bu şekilde her seferinde bir hulahop eksiltilerek ve bir hulahop kalana kadar devam edilir.
  • Eğitimci ‘dışarıda’ kalanların oyun tekrar oynandığında yeni bir şans elde edeceklerini vurgular. Oyun sırasında ‘ kendilerini dışlanmış’ hissetmemeleri için eğitimci onlara yönlendirmeler yapar: ‘ kaç holahop kaldı?’, ‘kimlerin ayakları dışarıda?’ gibi.