Benimle Tanış

—————————————————————————————————————

Kazanım ve Göstergeleri:

SDG

K1         Kendisine ait özellikleri tanıtır.

Adını ve/veya soyadını söyler.

Fiziksel özelliklerini söyler.

Duyuşsal özelliklerini söyler.

K5         Bir olay ya da durumla ilgili olumlu/olumsuz duygularını uygun yollarla gösterir.

Olumlu/olumsuz duygularını sözel ifadeler kullanarak açıklar.

K15       Kendine güvenir.

Kendine ait beğendiği ve beğenmediği özelliklerini söyler.

Grup önünde kendini ifade eder.

—————————————————————————————————————

Materyal:

Boy aynası, aynayı tamamen kaplayacak bir örtü

—————————————————————————————————————

Öğrenme Süreci:

  • Sınıfın dışında, başka bir odaya bir boy aynası yerleştirilir. Üzerine bir örtü örtülür.
  • Çocuklara yan odada eşi olmayan, çok özel birini göreceklerini, bunun için örtüyü aralayıp bakmaları söylenir. Sınıfa döndüklerinde tanıştıkları bu kişi ile ilgili bilgi vermemeleri istenir.
  • Sıra ile çocuklar odaya giderler.
  • Tüm çocuklar gidip geldikten sonra çocuklara kimi gördüklerini, kim ile tanıştıklarını sorulur.
  • Kendilerini gördüklerinde ne hissettikleri sorulur. Sonra herkesin tek, benzersiz ve biricik olduğu vurgulanır. Eğitimci herkesi ayrı ayrı çok sevdiğini söyler.

—————————————————————————————————————

Güvenlik Notu:

Çocukların aynanın bulunduğu odaya bir yetişkin gözetiminde girmeleri ve bu kişinin örtünün açılmasına yardımcı olması gerekir.