Hayvanlar Orkestrası  

—————————————————————————————————————————–

Kazanım ve Göstergeleri:

MA

K1        Yer değiştirme hareketleri yapar.

Yönergeler doğrultusunda yürür.

Yöergeler doğrultusunda koşar.

Belli bir yükseklikten atlar.

Belli bir yüksekliğe zıplar.

Çift ayak sıçrayarak belirli mesafe ilerler.

Tek ayak sıçrayarak belirli mesafe ilerler.

Belirlenen mesafede yuvarlanır.

Kayma adımı yaparak belirli mesafede ilerler.

Galop yaparak belirli mesafede ilerler.

Sekerek belirli mesafede ilerler.

Öne yuvarlanır.

 K4        Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar.

Nesneleri üst üste dizer.

Nesneleri yan yana dizer.

Nesneleri iç içe dizer.

Nesneleri takar.

Nesneleri çıkarır.

Nesneleri ipe vb. dizer.

Malzemeleri keser.

Malzemeleri yapıştırır.

Malzemeleri değişik şekillerde katlar.

Malzemelere elleriyle şekil verir.

Malzemelere araç kullanarak şekil verir.

Kalem kontrolünü sağlar.

Isınma ve soğuma hareketlerini bir rehber eşliğinde yapar.

Yönergeler doğrultusunda yürür.

Yönergeler doğrultusunda koşar.

 

BA

K3        Algıladıklarını hatırlar.

Hatırladıklarını yeni durumlarda kullanır.

 

DA

K1        Sesleri ayırt eder.

Verilen sese benzer sesler çıkarır.

—————————————————————————————————————————–

Malzeme: A4 boyutunda 4 farklı hayvan resmi (örneğin; kedi, kuzu, köpek, inek), renkli boya kalemleri, boş kağıt      

—————————————————————————————————————————–

Uygulama:

 • Çocuklarla birlikte yarım daire şeklinde oturulur.
 • Öğretmen “Hayvanlar Orkestrası” oyununu oynayacaklarını söyler.
 • Çocuklara hayvan resimlerini gösterir ve nasıl ses çıkardıklarını sorar.
 • Daha sonra bu resimleri dairenin ortasında yere düz bir sıra şeklinde dizer.
 • Dizili resim sırasının başından sonuna kadar adım atacağını ve hangi hayvan resminin yanında duruyorsa, çocuklardan o hayvanın sesini çıkarmaları gerektiğini söyler.
 • Her bir yanında durduğu resimde, çocukların ses taklitleri yapmasına zaman tanınır.
 • Uygulama bu şekilde bir süre devam ettirilir.
 • Sonrasında uygulamaya, hayvanları seslendirirlen zıplamak, çömelmek, tek ayak üstünde durmak gibi hareketler eklenir.
 • Duruma göre çocuklardan, ses tonlarını da değiştirerek (alçak ses, yüksek ses, hızlı hızlı veya yavaşça gibi) hayvan seslerini taklit etmeleri de istenebilir.
 • Uygulamadan sonra çocuklarla masaya geçilir.
 • Her çocuk kendi istediği bir hayvan resmini yapar ve boyar.