Rüzgar Deneyi


Kazanım ve Göstergeleri :

BG
K2

 • Nesne/durum/olayla ilgili tahminde bulunur.
  • İpuçlarını birleştirerek tahminini söyler.

K8

 • Nesne ya da varlıkların özelliklerini karşılaştırır.
  • Nesne/varlıkların şeklini ayırt eder, karşılaştırır.
  • Nesne/varlıkların büyüklüğünü ayırt eder, karşılaştırır.
  • Nesne/varlıkların uzunluğunu ayırt eder, karşılaştırır.
  • Nesne/varlıkların yapıldığı malzemeyi ayırt eder, karşılaştırır.
  • Nesne/varlıkların miktarını ayırt eder, karşılaştırır.

K17

 • Neden-sonuç ilişkisi kurar.
  • Bir olayın olası nedenlerini söyler.
  • Bir olayın olası sonuçlarını söyler.

Malzeme:

Kaşık, tüy, kağıt, pamuk, blok, taş (birer adet), çocuk sayısı kadar pipet


Uygulama :

 • Çocuklarla çember olarak yere oturulur.
 • “Bugün sizlerle rüzgar deneyi gerçekleştireceğiz.” denir. Rüzgar hem sesle hem de nefes üfleyerek canlandırılır. “Haydi siz de benimle rüzgar yapın.” denir.
 • Malzemelerin hepsi yan yana konur ve çocuklara neler gördükleri sorulur. “Önümüzde hangi nesneler var, onlara bakalım. Kaşık, tüy, pamuk, kağıt, blok, taş var burada. Peki, sizce bu nesnelerden hangileri rüzgarda hareket eder, hangileri edemez?” diye sorulur ve çocukların fikirleri alınır.
 • Her çocuğa bir pipet dağıtılır. Daha sonra çocuklar teker teker öğretmenin yanına gelir. Ellerindeki pipetler yardımıyla hava üflemeleri ve nesneleri hareket ettirmeleri istenir. “Şimdi sırayla bu malzemelerin yanına geleceksiniz ve pipetinizle üfleyerek buradaki nesneleri hareket ettirmeye çalışacaksınız.” denir.
 • Daha sonra bazı nesnelerin hareket edebildiğine ancak, bazı nesnelerin ise hareket edemediğine dikkat çekilir. Neden bazılarının hareket ettiği, bazılarının hareket edemediği sorulur ve açıklama yapılır. “Bazı nesneler ağır olduğu için havanın da gücü buna yetmediği için hareket ettiremedik. Kaşık, blok, taş gibi. Ancak bazıları hafif olduğu için havanın gücü de buna yeterliydi ve hareket ettirebildik. Tüy, pamuk, kâğıt gibi.”
 • Yaşadıkları deneyim sonrasında rüzgârın ne olduğu sorulur ve rüzgârı tarif etmeleri sağlanır. “Rüzgâr nedir sizce?“ diye sorulur ve cevaplar dinlenir. “Hava hareket ettiğinde rüzgâr oluyor. Çok kuvvetli olduğunda da buradaki gibi nesneleri hareket ettiriyor.” diyerek tekrar edilir.