Mevsimlerin Dansı

—————————————————————————————————————————–

Kazanım ve Göstergeleri:

MA

K4        Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar.

Kalemi doğru tutar.

Kalem kontrolünü sağlar.

K5        Müzik ve ritim eşliğinde hareket eder.

Müzik ve ritim eşliğinde çeşitli hareketleri ardı ardına yapar.

—————————————————————————————————————————–

Malzeme: Yavaş ve hızlı tempolu birer müzik parçası, 4 mevsim için 4 adet büyük boy beyaz resim kağıdı, 4 kutu pastel boya, hamur yapıştırıcı (resimleri duvara asmak için).

Mevsimleri temsil eden resimler:

Yaz: Dondurma, Kış: Kardan adam, İlkbahar: Bahar dalı, Sonbahar: Yaprakları dökülmüş ağaç resmi 

—————————————————————————————————————————–

Hazırlık:Büyük boy beyaz resim kâğıtlarının sağ üst köşesine mevsimi temsil eden küçük resimleri yapıştırın. (Bir kâğıda yaz için dondurma resmini, diğerine kış için kardan adam resmini, diğerine ilkbahar için bahar dalını, diğerine de sonbahar için yaprakları dökülmüş ağaç resmini)  

—————————————————————————————————————————–

Uygulama:

  • Çocuklarla birlikte çember olunur.
  • “Bugün müzik ve hareket zamanında yavaş müzik çalarken mevsimlerle ilgili bir resim yapacağız. Hızlı müzik çaldığında da dans edeceğiz.“ denir.
  • Etkinliğe başlamadan önce çocuklara bazı sorular sorulur ve cevaplar dinlenir. “Eğer kışla ilgili bir resim çizsek o resimde neler olmasını istersiniz?” diye sorulur. Bu soru her mevsim için tekrarlanır ve çocuklardan gelecek cevaplar dinlenerek onaylanır.
  • Dört mevsimin her birini temsil edecek olan 4 adet büyük boy beyaz resim kâğıdı sınıfın dört farklı köşesine yere yerleştirilir. Çocuklarla bunların hangi mevsimler olduğu hakkında konuşulur. Çocuklar sayışarak dört gruba ayrılır ve her bir grubun bir resim kâğıdının yanına gitmesi istenir.
  • Çocuklara oyun açıklanır. “Şimdi size yavaş bir müzik açacağım, bu müzik eşliğinde her grup hangi mevsim kâğıdının önünde ise o mevsimle ilgili istediği bir resim yapmaya başlayacak, ama hızlı müzik başladığında herkes elindeki boyaları bırakacak ve hep birlikte dans edeceğiz. Resminizi bitirmek zorunda değilsiniz. Tekrar yavaş müziği duyduğunuzda ise grup olarak başka bir mevsim kâğıdının başına gideceksiniz ve orada resim çizmeye devam edeceksiniz. Anlaştık mı? Haydi, bakalım başlayalım öyleyse!” denir.
  • Yavaş tempolu müzik açılır ve çocuklar resim yapmaya başladıklarında teker teker tüm gruplar dolaşılır ve neler yaptıkları sorulur. Başlayamayan çocuklar o mevsimle ilgili konuşularak teşvik edilir.
  • Her bir mevsim için 3 dakika resim, 1 dakika dans olacak şekilde yavaş ve hızlı tempolu müzik sırasıyla açılır. Geçişlerde çocukların farklı mevsimlerle çalışmaları için hatırlatmalarda ve yönlendirmelerde bulunulur.
  • Dört tur tamamlandığında müzik kapatılır, resimler duvara asılır ve çocuklarla yaptıkları resimler hakkında konuşulur. “Bakalım yaz mevsimi ile ilgili neler çizmişsiniz?” gibi. Duydukları iki farklı müziğin hızıyla ilgili sorular sorulur ve cevaplar dinlenir. “Resim yaparken dinlediğimiz müzik sizce hızlı mıydı yavaş mıydı?” gibi.