Sıranı Unutma!


Kazanım ve Göstergeleri :

BA
K3

 • Algıladıklarını hatırlar.
  • Nesne/durum/olayı bir süre sonra yeniden söyler.

MA
K5

 • Müzik ve ritim eşliğinde hareket eder.
  • Müzik ve ritim eşliğinde hareket eder.

Malzeme:

Hareketli bir müzik parçası


Uygulama :

 • Çocuklarla çember olunur.
 • “Bugün müzik ve hareket zamanında sıraya girme oyunu oynayacağız.” denir.
 • Bugün sizlerle rüzgar deneyi gerçekleştireceğiz.” denir. Rüzgar hem sesle hem de nefes üfleyerek canlandırılır. “Haydi siz de benimle rüzgar yapın.” denir.
 • Sınıftaki çocuklar tek kişilik sıraya sokulur ve çocuklara önlerinde ve arkalarında hangi arkadaşları olduğuna iyice bakmaları ve akıllarında tutmaları söylenir. Bunu pekiştirmek için çocuklara tek tek önlerinde ve arkalarında hangi arkadaşları olduğunu sorulur; “Ahmet senin önünde kim var? Fatma senin arkanda kim var?” gibi. 
 • Bunun ardından; “Herkes önünde ve arkasında hangi arkadaşı olduğunu iyice öğrendiğine göre oyunumuza başlayabiliriz. Şimdi hareketli bir müzik açacağım hep birlikte dans edeceğiz, ben müziği durdurduğumda herkes şimdi durduğu yerde, yani önünde arkasında şimdiki arkadaşı olacak şekilde sıraya geçecek. Hazır mısınız? Haydi, başlayalım öyleyse.” denir.
 • Müzik açılır, çocuklarla birlikte dans edilir. Bir süre sonra müzik durdurulur ve çocuklara gerekirse daha önceki yerlerinde sıraya girmeleri gerektiği hatırlatılır. Oyun bu şekliyle iki kere daha tekrar edilir. 
 • Bundan sonra oyun biraz daha zorlaştırılmak için çocuklar ikişerli sıraya sokulur ve çocuklara önlerinde, arkalarında ve yanlarında hangi arkadaşları olduğuna iyice bakmaları ve akıllarında tutmaları söylenir. Bunu pekiştirmek için çocuklara tek tek önlerinde, arkalarında ve yanlarında hangi arkadaşları olduğu sorulur.
 • Tekrar müzik açılır. Çocuklarla beraber dans edilir. Çocuklardan müzik durduğunda deminki şekilde sıraya girmeleri istenir. Bunu da iki-üç kere daha tekrar ettikten sonra oyun sonlandırılır.