Sihirbaz Ressamlar  

—————————————————————————————————————————–

Kazanım ve Göstergeleri:

MA

K5        Müzik ve ritim eşliğinde hareket eder.

Müzik ve ritim eşliğinde çeşitli hareketleri ardı ardına yapar.

 

DA

K7        Dinledikleri/izlediklerinin anlamını kavrar.

Sözel yönergeleri yerine getirir.

K8        Dinledikleri/izlediklerini çeşitli yollarla ifade eder.

Dinledikleri/izlediklerini drama yoluyla sergiler.

—————————————————————————————————————————–

Malzeme: Ormanda yaşayan farklı hayvanların resimleri       

—————————————————————————————————————————–

Uygulama:

 • Çocuklarla birlikte çember olunur.
 • Öğretmen “Çocuklar, şimdi size bazı hayvan resimleri göstereceğim ve bu hayvanlara içinde mutlu bir şekilde yaşayabilecekleri bir orman resmi yapacağız.” der.
 • Çocuklara ormanda yaşayan hayvanların resimleri gösterilir. Hep birlikte bu hayvanların sesleri ve hareketleri taklit edilir.
 • Ormanı yapmak için, herkesin vücudunun çeşitli bölümlerini boya fırçası olarak hayal etmesi ve bu şekilde hareket etmesi gerektiği söylenir:
  • Haydi şimdi elimiz bir boya fırçası olsun. Herkes istediği renk boya kutusuna elini daldırsın bakalım.
  • Şimdi herkes ormanımız için istediği renkte bir ağaç çizsin (havaya eller ile ağaç çizme canlandırması yapılır). Haydi, ağacımızın gövdesini aşağıdan yukarıya istediğimiz renkle boyayalım. Şimdi bir kez de yukarıdan aşağıya doğru boyayalım.
  • Şimdi de kafamız boya fırçası olsun. Herkes ormanımız için istediği renk çiçekler çizsin kafasıyla (havaya kafa ile çiçek çizme canlandırması yapılır). Ne renk çiçekler bunlar? Haydi, bir tane de kırmızı çiçek olsun.  
  • Şimdi de ayağımız fırça olsun ve ormanımız için şırıl şırıl akan bir dere çizelim. Herkes daldırsın bakalım fırçasını boya kutusuna ve istediği gibi bir dere çizsin (havaya ayak ile dere çizme canlandırması yapılır).
  • Başka neremiz fırça olsun şimdi? Ormanımıza başka neler çizelim istersiniz?
 • Çocukların ormanda olmasını düşündükleri başka şeyleri açıklamaları için birkaç kez sorulur ve gelen fikirler dinlenir. Ardından, “Peki, şimdi vücudumuzun neresini fırça yapalım?” diye sorulur. Çocukların fikirleri doğrultusunda hayali orman resmi genişletilir.
 • Etkinliği bitirirken çocuklara tek tek “Sen ne renk çiçekler çizdin?”, “Senin ağacının yaprakları ne renkti?” gibi sorular sorulur.