Çocukların Mizaç Özellikleri

Öğretmenler, sınıflarındaki çocukların birbirlerinden farklı olduğunu sıkça söylerler; hatta sınıfta kardeş ya da ikiz/üçüz olan çocuklar varsa, aynı evde büyümelerine rağmen kardeşlerin de birbirine pek çok bakımdan benzemediğini şaşkınlıkla anlatırlar. Her ne kadar, her çocuğun “huyunun” birbirinden farklı olabileceğini bilseler de, bu farklılıkların neler olacağını tam olarak bilemeyebilirler. Bunu anlamak için mizaç kavramını bilmek önemlidir.

0-5 Yaş Çocuk ve Ailelerine Yönelik Devlet Destekli Dil Gelişimi Stratejileri, Medya ve Okuma Kültürü Projeleri

0-5 Yaş Çocuk ve Ailelerine Yönelik Devlet Destekli Dil Gelişimi Stratejileri, Medya ve Okuma Kültürü Projeleri  Doç. Dr., Ilgım Veryeri Alaca Okulöncesi dönemde çocuklarda dil gelişiminin başarılı biçimde gerçekleşmesinin ekonomik, sosyal, kültürel faydaları öngörülmektedir. Ailenin desteği ile çocuklara verilecek etkin okuma kültürü, okulda başarı ve ülke kalkınmasının anahtarıdır. Giriş Okur yazar olmak, günümüz bilgi çağında

Ayın Sorun Davranışı – 4: Grup Etkinliklerini Bozan Davranışlar

Örnek: Öğretmen çemberin başında oturuyor ve ‘Size şimdi trenlerle ilgili bir kitap okuyacağım’ diyerek okuma zamanına başlıyor. 16 meraklı çocuğun gözleri ona bakıyor. İkinci cümlenin yarısında hikaye bir düşme sesiyle kesiliyor. Birkaç kafa sesin geldiği yere dönüyor. Öğretmen bir saniye duruyor, sonra okumaya devam ediyor. İkinci sayfaya geçildiğinde aynı yerden kırkırdama sesleri gelmeye başlıyor, sonra da

Müzik ve Hareket Etkinliklerinde Okulöncesi Öğretmenlerinin Rolü

Müzik ve Hareket Etkinliklerinde Okulöncesi Öğretmenlerinin Rolü  Işık Sabırlı Bir okulöncesi sınıfının bir günkü akışını aklımıza getirdiğimizde, kafamızda canlandırdıklarımız arasında hiç şüphesiz ki şarkı söyleme, tekerlemeler, parmak oyunları, jimnastik saatleri, hareketli oyunlar olacaktır. Dolayısıyla müzik ve hareket zaten günlük akışın doğal birer öğesi konumundadır.  Orff-Schulwerk yaklaşımının önemli eğitimcilerinden Ulrike Jungmair, bir yazısında müzik ve hareketin

Drama Uygulama Örnekleri

Tanışma Oyunları ve Güven Çalışması Oyunları Hedefler ve Amaçlar Bireyin kendini ifade edebilme becerisini kazanması. Bireyin arkadaşlarıyla doğrudan iletişim kurabilmesi ve benlik algısını keşfetmesi. Bireyin dikkatini başka kişiler ve yeni durumlar üzerinde yoğunlaştırabilmesi. Birey ve topluluk arasında karşılıklı güven duygusunun geliştirilmesi. Uygulama: Bu hedefler doğrultusunda değişik türdeki tanışma oyunlarından ve güven çalışmalarından yararlanılmalıdır. Aşağıda sık kullanılan oyunlardan

Tanışma Oyunları

Tanışma oyunlarının amacı bir topluluktaki kişilerin birbirleriyle ve eğitimciyle tanışmasını sağlamaktır. Küçük yaştaki çocukların ciddi anlamda tanışma problemi yoktur. Gündelik hayat içinde doğal olarak bu gerçekleşmektedir. Ancak bir sınıf ortamında ilk defa bir araya gelmiş öğrencilerin ve onlarla yeni tanışan bir öğretmenin, aşağıdaki bazı egzersizleri kullanması oldukça yararlıdır. Oyunları oynarken, mümkün olduğunca eğlence ve doğaçlama

Aile Katılımı Etkinlikleri

  Okula Destek Ebeveynlerin, çocuklarının öğretim çalışmalarını kapsamayan gönüllü çalışmalarıdır. Tüm bu türde etkinliklerin ortak bir amacı vardır: okula ekonomik, politik ve manevi destek vermek/ sağlamak. Okullar ebeveynlerin yardımını ve desteğini almaya ve organize etmeye yönelik çalışmalar yapar. Bu türde çalışmalar birkaç sebepten dolayı önemlidir: Bu okullarda velilerin alışagelmiş katılım şeklidir. Hem ebeveynler, hem de

Kalite Göstergeleri

Standart Alanı: Fiziksel Ortam Öğrenme ortamları eğitim programının felsefesini yansıtır. Erken çocukluk bakımı ve eğitimi hizmetlerinin kalitesini doğrudan etkileyen en önemli unsurlardan biridir. Öğrenme ortamlarının iki alt birimi vardır. Bunlardan birisi fiziksel ortam diğeri sosyal duygusal ortamdır. Fiziksel ortamın çocuğun tüm gelişim alanları, becerileri ve yaratıcılığı üzerindeki etkisinin önemi yapılan araştırmalar tarafından da belirtilmektedir (Hartup