Erken Çocukluk Bakımı ve Eğitimi’nin (EÇBE) Önemi

EÇBE “yaşama”, “büyüme”, “gelişim” ve “bakım” gibi farklı süreçleri içerir. Dolayısıyla erken çocukluk programlarının amacı çocukları yaşatmak, büyütmek, geliştirmek ve bakımlarını sağlamak olmalıdır. EÇBE’nin yalnızca, anaokulu, ana sınıfı gibi kurumsal eğitimden oluştuğunu söylemek, EÇBE’nin anlamını çok daraltmak olur.  Bu bahsettiğimiz “yaşama”, “büyüme”, “gelişim” süreçleri birbirlerinden ayrı süreçler sanılabilir. Fakat, bunlar birbirleriyle iç içe geçmiş ve

Devamı

Okul Öncesi Eğitim Programı

Okul Öncesi Eğitim Programı, okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden çocukların zengin öğrenme deneyimleri aracılığıyla sağlıklı büyümelerini, motor, sosyal-duygusal, dil ve bilişsel alanlarında gelişimlerinin en üst düzeye ulaştırılmasını, öz bakım becerilerinin kazandırılmasını ve ilköğretime hazır bulunmalarının sağlanmasını amaçlar. Sizlerden uygulamalarınızda MEB Okul Öncesi Eğitim Programı’nda yer alan; çocuğun tanınması, eğitim etkinliklerinin planlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi,

Devamı

Özellikleri

Nitelikli bir program; çocuk merkezli öğretim yöntem ve tekniklerini kullanarak çocukları farklı disiplinlere (fen, matematik vs.) ilişkin bütüncül gelişimini destekleyen ve çeşitli beceriler edinmesini sağlayan etkinlikler kapsar. Çocukların özelliklerine uygun, tüm gelişim alanlarını (sosyal, duygusal, fiziksel, dil, bilişsel) ve öz-bakım becerileri ile estetik anlayışın gelişimini kapsayan zengin içerikli bir program uygulanmalıdır. Nitelikli bir program; Geliştirilebilir

Devamı

Kalite Standartları

Standart Alanı: Eğitim Programı Nitelikli bir eğitim programı, çocuk merkezli öğretim yöntem ve teknikleri kullanılarak çocukların farklı disiplinlere (fen, matematik vs.) ilişkin bütüncül gelişimini desteklemeli ve çeşitli beceriler edinmelerini sağlamalıdır. Hedef kitlenin özelliklerine uygun, tüm gelişim alanlarını (sosyal, duygusal, fiziksel, dil, bilişsel) ve öz-bakım becerileri ile estetik anlayışın gelişimini kapsayan zengin içerikli bir EÇBE pro

Devamı

Kazanımlar ve Göstergeleri

Gelişimsel program bütüncül bir yaklaşımla, çocuğun sosyal ve duygusal, motor, bilişsel, dil gelişim alanları ile özbakım becerilerini birlikte ele alır. Programın temelini çocukların gelişimsel özellikleri oluşturur. Öğrenme süreçleri planlanırken çocukların gelişimsel düzeyleri belirlendikten sonra ilgi ve gereksinimleri ile içinde yaşadıkları çevresel koşullar dikkate alınır. Kazanım ve göstergelerle farklı eğitim süreçleri oluşturularak çocukları desteklemek ve onları

Devamı

Günlük Eğitim Akışı

Çocuklar neyin, ne zaman, nasıl olacağını merak ederler. Hayatlarında bildikleri bir akışın, düzenin olması onların kendilerini güvende hissetmeleri için gereklidir. Bu sınıf ortamı için de geçerlidir. Takip edebildikleri tutarlı bir düzen, onların dikkatlerini toplamalarında ve zamanı etkin kullanmalarında kolaylaştırıcı olur. Kendilerinden beklenen rol ve sorumlulukları daha iyi anlarlar. Bu da etkili bir sınıf yönetimi için

Devamı

Çocuk Eğitim Programı

Kitapçık içerikleri hakkında özet bilgiler 1. Her kitapçıkta çocuğun adını ve soyadını yazabileceği bir yer vardır. 2. Haftalık çalışma formları günlük olarak sayfalara ayrılmıştır. Günler sağ alt köşede; öğretmenin farklı günlerin etkinliklerini birbiri ardında izeleyebilmesine yardımcı olmak üzere, her sayfada belirtilmiştir. ÇEP formlarında sol üst köşede hafta sayısı belirtilmiş sağ üst köşede ise faaliyetin adı

Devamı