Özellikleri

Nitelikli bir program; çocuk merkezli öğretim yöntem ve tekniklerini kullanarak çocukları farklı disiplinlere (fen, matematik vs.) ilişkin bütüncül gelişimini destekleyen ve çeşitli beceriler edinmesini sağlayan etkinlikler kapsar. Çocukların özelliklerine uygun, tüm gelişim alanlarını (sosyal, duygusal, fiziksel, dil, bilişsel) ve öz-bakım becerileri ile estetik anlayışın gelişimini kapsayan zengin içerikli bir program uygulanmalıdır. Nitelikli bir program; Geliştirilebilir

Proje Tabanlı Öğrenme

Proje Tabanlı Öğrenme, öğrencinin aktif katılımını teşvik eden, üst düzey bilişsel aktiviteleri destekleyen, çok çeşitli araç ve kaynak kullanımını gerektiren; akademik sosyal ve hayat becerilerini birlikte ele alan ve teknoloji kullanımını vurgulayan bir öğretim modelidir. Öğrencilerin, kendilerine özgü bir biçimde çalışmalarına, problem çözmelerine, düşünmelerine, sorgulamalarına, bilgiye erişmelerine, işlemelerine ve  harmanlamalarına imkan sağlar. Hem bireysel hem

Aile ile İletişim – İlk Adımlar

Veliye Aile Katılımının Önemini Anlatmak Okul ve ev ortamının değerleri, disiplin yöntemleri, tutumları birbirinden ne kadar farklı olursa çocuklar o derecede tutarsızlık yaşarlar. Bu durum ise onların gelişimlerini olumsuz yönde etkileyecektir. Bu nedenle çocukların içinde yaşadığı bu iki ortam birbirini çok iyi tanımalıdır. Öğretmen aileye uygulanan eğitim programı ve okul hakkında detaylı bilgi vermeli, çocuğun

Pes Etmemek…

Aile katılımına yönelik her türlü çabayı göstermemize rağmen bazı ailelere ulaşamamış olabiliyoruz. Zaman zaman isteksiz ve ilgisiz oldukları düşünüp, içimizden onlara kızabiliyoruz. Önemli olan çabuk vazgeçmemek, profesyonel olmak, karşılıklı saygı ve anlayışla o aileleri kazanmaya çalışmaktır. Aile katılımını sağlamak enerji, zaman ve çaba gerektirir. Katılıma istekli olmayan ailelere ulaşabilmek için: Öncelikle katılımlarını engelleyen nedenleri öğrenmeliyiz.

Etkili Aile Katılımı

Burada sayacağımız gereklilikler, tüm uygulamak istediğiniz aile katılımı etkinlikleri için ‘hayati’ önem taşır. Her bir aile katılımı kategorisinden kapsanacak etkinlikler için bu temel harçlar ayrı ayrı ele alınmalı, değerlendirilmeli ve planlamalar bu doğrultuda yapılmalıdır: Bir Koordinatörün Olması Etkinliklerin geliştirilmesi ve düzenlenmesi için bir lider veya bir koordinatöre ihtiyacımız vardır. Bir koordinatör, aile katılımı etkinliklerin geliştirilmesinden

Eğitimcinin Değerlendirilmesi

Okul öncesi eğitimine kaliteyi getiren en önemli unsur sizlersiniz. Öğretmenlerin kendilerini hem mesleki, hem de kişisel olarak geliştirmeleri, yeterlilikleri konusunda geri bildirim almaya açık olmaları ve bu doğrultuda kendilerini geliştirebilmeleri çok önemlidir. Şu soruları kendiniz mutlaka sormanız gerekiyor: Çocuklarla olumlu ilişkiler kurabiliyor muyum? Çocukların bilgi, beceri ve ihtiyaçlarına karşı duyarlı mıyım? Gerektiğinde programda gerekli değişiklikleri yapabiliyor muyum?

Çocuğun Değerlendirilmesi

Çocukları değerlendirmek neden önemli? Ne sıklıkla çocukları değerlendirmeliyiz? Hangi ölçme-değerlendirme aracını kullandığımız önemli mi? Tek bir araç yeterli olur mu? Yoksa birden fazla ölçme değerlendirme aracını bir arada kullanabilir miyiz? Soruların cevaplarını bulmak için hazırladığımız bu bölümü okumanızı tavsiye ederiz. Neden? Çocukları destekleyebilmek için onların becerilerini ve gelişim göstermeleri gereken alanları iyi biliyor olmak önemlidir. Bu bilgileri

Programın Değerlendirilmesi

Uygulanan eğitim programının eğitimciler ve veliler tarafından belirli aralıklarla değerlendirilmesi, programın olumlu/ olumsuz ve geliştirilebilir yanlarının görülmesine ve aksayan yönlerinin iyileştirilmesine imkan sağlar. Buna yönelik öğretmenlerin düzenli aralıklar ile bir araya gelip geri bildirimlerini paylaşmaları çok önemlidir. Geri bildirimlerin oluşturulabilmesi için günlük olarak uygulamalara ilişkin düzenli notların tutulması gerekir. Programın değerlendirilmesi yapılırken şu temel kriterlerin göz

Kurumun Değerlendirilmesi

Bir okul öncesi eğitim kurumunun ‘kaliteli’ bir kurum olarak hizmet verebilmesinde, düzenli değerlendirmelerin çok önemli bir yeri vardır. Bu değerlendirmeler, kurumun güçlü ve kendini geliştirmesi gereken alanları saptanmasında ve  bunun devamında bu değerlendirmelere paralel gelişim planlarını hazırlamasında gereklidir. Tüm bu değerlendirmelere okul yöneticisinin öncülük ve liderlik etmesi beklenir. Kurum odaklı yapılacak değerlendirmede bulunması gereken temel unsurlar şu şekildedir:

Oryantasyon Çalışmaları

Okulun ilk günleri hiç şüphesiz çocukların ve ebeveynlerin çok farklı duygular yaşamalarına sebep olur. Çocuklar yeni bir ortama giriyor olmaktan dolayı kaygı, heyecan, korku duyabilirler. Ebeveynler ise bu yeni başlangıçta çocuklarının güvende olup olmadıklarına dair endişe ve merak duyabilirler. Okula mutlu bir başlangıç yapmak, çocukların okul hakkında olumlu hisler beslemelerine ve okula daha kolay uyum