Ailelere çocukları için bir okul öncesi kurumu seçerken kalite unsurlarına yönelik farklı göstergelere bakmaları önerilir. Bunlardan biri de kurumun sistemli bir ölçme değerlendirme, geliştirme sistemine sahip olup olmadığıdır.  Ama burada önemli olan bu sistemin gerçekten işliyor olmasıdır: planla- uygula- değerlendir tekrar planla-uygula-değerlendir. Okul öncesinde ölçme- değerlendirme konusunu burada farklı boyutları ile ele almak istedik: Çocuğun, programın, öğretmenin ve kurumun değerlendirilmesi.

Değerlendirme

Ailelere çocukları için bir okul öncesi kurumu seçerken kalite unsurlarına yönelik farklı göstergelere bakmaları önerilir. Bunlardan biri de kurumun sistemli bir ölçme değerlendirme, geliştirme sistemine sahip olup olmadığıdır.  Ama burada önemli olan bu sistemin gerçekten işliyor olmasıdır: planla- uygula- değerlendir tekrar planla-uygula-değerlendir. Okul öncesinde ölçme- değerlendirme konusunu burada farklı boyutları ile ele almak istedik: Çocuğun,

Eğitimcinin Değerlendirilmesi

Okul öncesi eğitimine kaliteyi getiren en önemli unsur sizlersiniz. Öğretmenlerin kendilerini hem mesleki, hem de kişisel olarak geliştirmeleri, yeterlilikleri konusunda geri bildirim almaya açık olmaları ve bu doğrultuda kendilerini geliştirebilmeleri çok önemlidir. Şu soruları kendiniz mutlaka sormanız gerekiyor: Çocuklarla olumlu ilişkiler kurabiliyor muyum? Çocukların bilgi, beceri ve ihtiyaçlarına karşı duyarlı mıyım? Gerektiğinde programda gerekli değişiklikleri yapabiliyor muyum?

Çocuğun Değerlendirilmesi

Çocukları değerlendirmek neden önemli? Ne sıklıkla çocukları değerlendirmeliyiz? Hangi ölçme-değerlendirme aracını kullandığımız önemli mi? Tek bir araç yeterli olur mu? Yoksa birden fazla ölçme değerlendirme aracını bir arada kullanabilir miyiz? Soruların cevaplarını bulmak için hazırladığımız bu bölümü okumanızı tavsiye ederiz. Neden? Çocukları destekleyebilmek için onların becerilerini ve gelişim göstermeleri gereken alanları iyi biliyor olmak önemlidir. Bu bilgileri

Programın Değerlendirilmesi

Uygulanan eğitim programının eğitimciler ve veliler tarafından belirli aralıklarla değerlendirilmesi, programın olumlu/ olumsuz ve geliştirilebilir yanlarının görülmesine ve aksayan yönlerinin iyileştirilmesine imkan sağlar. Buna yönelik öğretmenlerin düzenli aralıklar ile bir araya gelip geri bildirimlerini paylaşmaları çok önemlidir. Geri bildirimlerin oluşturulabilmesi için günlük olarak uygulamalara ilişkin düzenli notların tutulması gerekir. Programın değerlendirilmesi yapılırken şu temel kriterlerin göz

Kurumun Değerlendirilmesi

Bir okul öncesi eğitim kurumunun ‘kaliteli’ bir kurum olarak hizmet verebilmesinde, düzenli değerlendirmelerin çok önemli bir yeri vardır. Bu değerlendirmeler, kurumun güçlü ve kendini geliştirmesi gereken alanları saptanmasında ve  bunun devamında bu değerlendirmelere paralel gelişim planlarını hazırlamasında gereklidir. Tüm bu değerlendirmelere okul yöneticisinin öncülük ve liderlik etmesi beklenir. Kurum odaklı yapılacak değerlendirmede bulunması gereken temel unsurlar şu şekildedir: