Çocuğu tek başına düşünmek mümkün değildir, çocuk ailesi ile bir bütündür. Aileler çocukların ilk öğretmenleridir ve okula başlayana kadar çocuklarının gelişim ve eğitimlerinden birinci derecede sorumludurlar. Çocuklar okula başladığında bu sorumlulukları sona ermez, sadece bunları okulla öğretmenlerle paylaşırlar.

Eğitimciler olarak başarılı bir eğitim amaçlıyorsak, içine anne-babayı da alan, aile katılımını hedefleyen, planlamalar yapmak ve etkinlikler oluşturmak zorundayız. Ailelerin çocuklarının eğitimi konusunda sahip oldukları sorumluluk ve güç, planlı aile katılımı etkinlikleriyle sürekli ve etkin hale getirilebilir.

Aile katılımı neden gerekli? Acaba doğru zamanda ve doğru yöntemlerle mi ilerliyorsunuz? Herkes tarafından önemi bilinmekle birlikte uygulamaya geçirmekte zaman zaman zorlanıldığı da bilinmektedir. Size çalışmalarınızda yol gösterici olması açısından şimdi bu konuyu detayları ile inceliyor olacağız.

Aile Katılımı

Çocuğu tek başına düşünmek mümkün değildir, çocuk ailesi ile bir bütündür. Aileler çocukların ilk öğretmenleridir ve okula başlayana kadar çocuklarının gelişim ve eğitimlerinden birinci derecede sorumludurlar. Çocuklar okula başladığında bu sorumlulukları sona ermez, sadece bunları okulla öğretmenlerle paylaşırlar. Eğitimciler olarak başarılı bir eğitim amaçlıyorsak, içine anne – babayı da alan, aile katılımını hedefleyen, planlamalar yapmak

Aile Katılımı Etkinlikleri

  Okula Destek Ebeveynlerin, çocuklarının öğretim çalışmalarını kapsamayan gönüllü çalışmalarıdır. Tüm bu türde etkinliklerin ortak bir amacı vardır: okula ekonomik, politik ve manevi destek vermek/ sağlamak. Okullar ebeveynlerin yardımını ve desteğini almaya ve organize etmeye yönelik çalışmalar yapar. Bu türde çalışmalar birkaç sebepten dolayı önemlidir: Bu okullarda velilerin alışagelmiş katılım şeklidir. Hem ebeveynler, hem de

Aile Katılımının Ön Koşulu

Ev ile okul arasında kurulan olumlu ilişkiler, verimli aile katılımının gerçekleşmesi ve etkinliklere katılacak aile ve öğretmen iletişim ağının oluşması için gerekli şartları hazırlar. Burada iki tip ilişkiden söz edilir; bilgi alışverişi & kişiler arası iletişim. Eğer okul, veliler ile iyi bir iletişim kuramamış ve de iki taraftan bir bilgi akışı sağlanamamışsa- etkili aile katılımı

Teorik Yaklaşımlar

Ekolojik Yaklaşım Bronfenbrenner’in ekolojik sistemler kuramı, okul ev ilişkilerinin önemine vurgu yapan en temel yaklaşımdır. Bu yaklaşımın kalbinde çocuk vardır. Çocuğu çevreleyen ve etkileyen dört sistemi, bu sistemler arasındaki ilişkileri aile katılımının önemine bağlayarak biraz daha yakından inceleyelim: Mikrosistem: Çocuğun en yakın ilişki içinde olduğu çevresidir. Gelişimin erken devrelerinde çocuk ailesi ile olan ilişkisi içinde

Aile ile İletişim – İlk Adımlar

Veliye Aile Katılımının Önemini Anlatmak Okul ve ev ortamının değerleri, disiplin yöntemleri, tutumları birbirinden ne kadar farklı olursa çocuklar o derecede tutarsızlık yaşarlar. Bu durum ise onların gelişimlerini olumsuz yönde etkileyecektir. Bu nedenle çocukların içinde yaşadığı bu iki ortam birbirini çok iyi tanımalıdır. Öğretmen aileye uygulanan eğitim programı ve okul hakkında detaylı bilgi vermeli, çocuğun

Pes Etmemek…

Aile katılımına yönelik her türlü çabayı göstermemize rağmen bazı ailelere ulaşamamış olabiliyoruz. Zaman zaman isteksiz ve ilgisiz oldukları düşünüp, içimizden onlara kızabiliyoruz. Önemli olan çabuk vazgeçmemek, profesyonel olmak, karşılıklı saygı ve anlayışla o aileleri kazanmaya çalışmaktır. Aile katılımını sağlamak enerji, zaman ve çaba gerektirir. Katılıma istekli olmayan ailelere ulaşabilmek için: Öncelikle katılımlarını engelleyen nedenleri öğrenmeliyiz.

Etkili Aile Katılımı

Burada sayacağımız gereklilikler, tüm uygulamak istediğiniz aile katılımı etkinlikleri için ‘hayati’ önem taşır. Her bir aile katılımı kategorisinden kapsanacak etkinlikler için bu temel harçlar ayrı ayrı ele alınmalı, değerlendirilmeli ve planlamalar bu doğrultuda yapılmalıdır: Bir Koordinatörün Olması Etkinliklerin geliştirilmesi ve düzenlenmesi için bir lider veya bir koordinatöre ihtiyacımız vardır. Bir koordinatör, aile katılımı etkinliklerin geliştirilmesinden