Fiziksel Ortam

Çocuklar ile günün büyük bir bölümünü sınıfta geçiriyorsunuz. Bu mekanın ‘gücünün’ farkında mısınız? Uygun bir fiziksel ortam çocukların tercihlerini, planlamalarını, malzemeleri kullanmalarını ve başkalarıyla olan ilişkilerini etkiler. İyi yapılmış bir sınıf düzenlemesi öğretmenin verdiği eğitimi destekleyip, çocukların kendilerini sınıfa ait hissetmelerini, kendilerini sınıf içinde emniyette/güvende hissetmelerini ve sınıfta bağımsız hareket edebilmelerini sağlar. Ayrıca, iyi bir

Temel İlkeler

Rahatlık Çocuklar en çok sınıfın içindekı ısı uygunsa, hava temizse ve ışık yeterliyse rahat ederler. Hem dışarıda hem de içeride suya ve lavaboya yakın olmak da hem sağlık hem de onların rahatlığı açısından önemlidir.  Aynı şekilde, bahçede tüm yıl süresince çocukların rüzgardan ve kuvvetli güneşden korunabilecekleri bir alanları olmalıdır. Rahatlık dendiğinde eğitimciler tarafından düşünülmesi gereken,

Eğitsel Materyaller

‘Etkin ve kalıcı öğrenmeyi sağlayan, farklı amaçlara yönelik yapılmış eğitsel materyaller çocuklara somut ve yaşantıya dayalı öğrenme fırsatları sunar.’ ‘Eğitsel materyaller çocukların çok yönlü gelişimlerini destekler ve yaratıcılıklarını, düşünme becerilerini geliştirirler.’ Tanımlardan da görüldüğü üzere eğitim ortamındaki eğitsel materyallerden önemli beklentilerimiz var. Bu beklentileri karşılayacak materyalleri seçmek, uygun yerlere yerleştirmek ve çocukların bunları kullanmalarını sağlamak için dikkate

Öğrenme Merkezleri

Okul öncesi eğitiminde öğrenme merkezleri büyük öneme sahiptir. Öğrenme merkezleri ile çocukların farklı deneyimleri etkin bir şekilde yaşamalarına, daha küçük gruplarda birbirleriyle doğal ilişkiler kurmalarına, oyun esnasında karşılaştıkları problemleri çözmelerine, karar ve sorumluluk almalarına, kendilerini ifade etmelerine ve birbirlerinden öğrenmelerine fırsat tanınmış olur. Başlıca Merkezler Eğitim yılının başında 4-5 temel köşe ile başlamak iyi olacaktır.

Kalite Göstergeleri

Standart Alanı: Fiziksel Ortam Öğrenme ortamları eğitim programının felsefesini yansıtır. Erken çocukluk bakımı ve eğitimi hizmetlerinin kalitesini doğrudan etkileyen en önemli unsurlardan biridir. Öğrenme ortamlarının iki alt birimi vardır. Bunlardan birisi fiziksel ortam diğeri sosyal duygusal ortamdır. Fiziksel ortamın çocuğun tüm gelişim alanları, becerileri ve yaratıcılığı üzerindeki etkisinin önemi yapılan araştırmalar tarafından da belirtilmektedir (Hartup