Çocuklar ile günün büyük bir bölümünü sınıfta geçiriyorsunuz. Bu mekanın ‘gücünün’ farkında mısınız?

 

Uygun bir fiziksel ortam çocukların tercihlerini, planlamalarını, malzemeleri kullanmalarını ve başkalarıyla olan ilişkilerini etkiler. İyi yapılmış bir sınıf düzenlemesi öğretmenin verdiği eğitimi destekleyip, çocukların kendilerini sınıfa ait hissetmelerini, kendilerini sınıf içinde emniyette/güvende hissetmelerini ve sınıfta bağımsız hareket edebilmelerini sağlar. Ayrıca, iyi bir sınıf düzenlemesi çocukların meraklarını uyandırır, çevrelerini keşfetme isteklerini tetikler, oyunlarının gelişmesini, bağımsızlıklarını, sosyalleşmelerini ve karşılaştıkları problemleri çözmelerini teşvik eder. 

 

Nasıl mı? Bu bölümü okuyunuz….

Blok Merkezi

Gelişimi Destekler Birkaç örnek… Sosyal Duygusal Gelişim: Çocuklar kullanmak istedikleri materyalleri aralarında paylaşırlar. Blokları ve diğer materyalleri bir araya nasıl getireceklerine karar verirler. Onları yıkılmadan en uygun şekilde üst üste koymayı denerler. Sabırlı olmayı öğrenirler. Fikirlerini paylaşırlar. Başkalarının kendilerinden farklı fikirlerine saygı duyarlar. Örneğin kendisinin blok ve hayvan figürlerinden yapmak istediği hayvanat bahçesi, arkadaşınınkinden farklı

Etiketleme

Çocuklar, yerlerini bilip kendileri kaldırabildiklerinde sınıftaki materyal ve oyuncaklar da birbirlerine karışmayacaklardır. Ayrıca çocuklar mekanı bu şekilde kontrol edebildiklerinde ve düzenleyebildiklerinde kendilerini sınıflarına ait hissedeceklerdir. Yerini belirtmek amacıyla sınıfta oyuncak ve malzemeleri simgeleyecek etiketler kullanılabilir. Böyle bir yöntem kullanıldığında, oyuncakların etiketleri çocukların anlayabileceği düzeyde olmalıdır. Bir çok farklı etiket kullanabiliriz. Burada önemli olan nokta, çocukların

Eğitimcinin Rolü

Kendini her an tüm sınıfı görecek şekilde konumlandırır. Öğretmen sınıfta tüm köşeleri ve tüm çocukları aynı anda görebileceği bir düzenin olmasına ve kendini sınıfta tüm çocukları görecek şekilde konumlandırmaya dikkat etmelidir. Bu demek değildir ki öğretmen hep ayakta, bütün sınıfı gözlemleyecek. Etkinliklerde, çocukların oyunlarına katıldığında tüm sınıfı görecek şekilde konumlanmalı ve hareket etmelidir. Bu olası

Yerleştirme Düzenleme

En temel kural: Sınıftaki materyaller çocukların yetişkine bağımlı olmadan ulaşabilecekleri ve kullanabilecekleri biçimde düzenlenmelidir/yerleştirilmelidir. Dolaplar kapaksız, çocukların yetişebileceği seviyede ve bölmeli olmalıdır. Bu, hem çocukların bireysel olarak hareket etmelerini sağlayacak, hem de öğretmene sınıfta çok daha az düşmesine neden olacaktır. Önemli diğer hususlar: Merkezlerdeki materyaller o merkeze uygun olmalı, farklı köşelere ait materyaller bir arada

Materyal Listeleri

Sanat Merkezi Karıştırma ve Boyama Materyalleri Toz Boya Parmak Boyası Suluboyalar Guaj boya Yağlı boyalar Rendelenmiş sabun Resim sehpaları Boyaları saklamak için kapaklı kavanozlar Içine boya konulabilecek plastik tabaklar, alüminyum yiyecek kapları ya da küçük kek kalıpları Gazeteler Çeşitli boyda fırçalar Süngerler Kağıt havlu ruloları Önlükler ya da boya gömlekleri Diş fırçaları Elekler Nesneleri Bir

Seçim Kriterleri

Köşelerde bulunan eğitsel materyallerin çocukların öğrenmesinde ne derece etkili olduğunu biliyoruz. Onların doğru amaca hizmet edip etmediğini değerlendirmek için bunları göz önüne almalıyız: Materyaller çocukların yaratıcılıklarını destekleyecek nitelikte ve farklı eğitsel amaçlar için kullanılabilecek çeşitlilikte olmalıdır. Örneğin; sanat merkezinde bir çocuğun oyun hamurları ile oynarken bir diğerinin kolaj çalışması yapması, bir diğerinin ise farklı boyaları

Fiziksel Ortam

Çocuklar ile günün büyük bir bölümünü sınıfta geçiriyorsunuz. Bu mekanın ‘gücünün’ farkında mısınız? Uygun bir fiziksel ortam çocukların tercihlerini, planlamalarını, malzemeleri kullanmalarını ve başkalarıyla olan ilişkilerini etkiler. İyi yapılmış bir sınıf düzenlemesi öğretmenin verdiği eğitimi destekleyip, çocukların kendilerini sınıfa ait hissetmelerini, kendilerini sınıf içinde emniyette/güvende hissetmelerini ve sınıfta bağımsız hareket edebilmelerini sağlar. Ayrıca, iyi bir

Temel İlkeler

Rahatlık Çocuklar en çok sınıfın içindekı ısı uygunsa, hava temizse ve ışık yeterliyse rahat ederler. Hem dışarıda hem de içeride suya ve lavaboya yakın olmak da hem sağlık hem de onların rahatlığı açısından önemlidir.  Aynı şekilde, bahçede tüm yıl süresince çocukların rüzgardan ve kuvvetli güneşden korunabilecekleri bir alanları olmalıdır. Rahatlık dendiğinde eğitimciler tarafından düşünülmesi gereken,

Eğitsel Materyaller

‘Etkin ve kalıcı öğrenmeyi sağlayan, farklı amaçlara yönelik yapılmış eğitsel materyaller çocuklara somut ve yaşantıya dayalı öğrenme fırsatları sunar.’ ‘Eğitsel materyaller çocukların çok yönlü gelişimlerini destekler ve yaratıcılıklarını, düşünme becerilerini geliştirirler.’ Tanımlardan da görüldüğü üzere eğitim ortamındaki eğitsel materyallerden önemli beklentilerimiz var. Bu beklentileri karşılayacak materyalleri seçmek, uygun yerlere yerleştirmek ve çocukların bunları kullanmalarını sağlamak için dikkate

Öğrenme Merkezleri

Okul öncesi eğitiminde öğrenme merkezleri büyük öneme sahiptir. Öğrenme merkezleri ile çocukların farklı deneyimleri etkin bir şekilde yaşamalarına, daha küçük gruplarda birbirleriyle doğal ilişkiler kurmalarına, oyun esnasında karşılaştıkları problemleri çözmelerine, karar ve sorumluluk almalarına, kendilerini ifade etmelerine ve birbirlerinden öğrenmelerine fırsat tanınmış olur. Başlıca Merkezler Eğitim yılının başında 4-5 temel köşe ile başlamak iyi olacaktır.