Burada sayacağımız gereklilikler, tüm uygulamak istediğiniz aile katılımı etkinlikleri için ‘hayati’ önem taşır. Her bir aile katılımı kategorisinden kapsanacak etkinlikler için bu temel harçlar ayrı ayrı ele alınmalı, değerlendirilmeli ve planlamalar bu doğrultuda yapılmalıdır:

Ortak hedefe yönelik çalışan bir grup insan için çevrenin destekleyici olması başarılarında önemli bir etkendir. Okulların, ebeveynlerin katılımını sağlamak ve sürdürmek için kaynaklar (destekleyici hizmetler) sunmaları gerekir.

Destekleyici Hizmetler: Okulların ebeveynlere katılımlarını kolaylaştırmak için hizmetler sunmaları önemlidir. Örneğin ulaşım, çocuk bakım hizmeti, ebeveynlerin okulda toplantı yapabilecekleri, buluşabilecekleri bir oda gibi.

Diğer türde bir destek ise, velilere aile katılımının ne kadar değerli olduğunun anlatılması ve katılanlara teşekkür edilmesidir (teşekkür belgeleri vb.). Bu onların yeni çalışmalara dahil olmalarında itici bir güç olacaktır.

Takip ve Değerlendirme: Başarılı aile katılımı çalışmaları yürüten okullar etkinliklerini sürekli değerlendirir ve planlamalarına bu değerlendirme sonuçları yön verir. Etkinliklere katılan ebeveynler nasıl sonuçlara ulaştıklarını, neleri geliştirmeleri gerektiğini, okullar ise aynı şekilde amaçlarına ulaşıp ulaşmadıklarını, neleri geliştirmeleri gerektiğini bilmek ister. Değerlendirmeler yapılandırılmış veya yapılandırılmamış olabilir. Etkinlikleri gözlemek önemlidir.. Bu olası problemlerin oluşmasını da engeller.

Destek hizmetlere ihtiyaç ve kısıtlara göre karar verilecektir. Hangi hizmete karar verirseniz verin, önemli olan ebeveynleri bu hizmetin varlığından haber etmektir. Bu bazen yeni bir ebeveynin katılımına sebep olabilir.