Burada sayacağımız gereklilikler, tüm uygulamak istediğiniz aile katılımı etkinlikleri için ‘hayati’ önem taşır. Her bir aile katılımı kategorisinden kapsanacak etkinlikler için bu temel harçlar ayrı ayrı ele alınmalı, değerlendirilmeli ve planlamalar bu doğrultuda yapılmalıdır:

Bu süreçte iki temel soru sorulmalıdır:

    1. Hangi alanlarda aile katılımı gerekli? (ihtiyaçları değerlendirmek)
    2. Hangi ebeveyn ve öğretmenler katılabilecek (zamanı var ve istekli)? (kaynakları değerlendirmek)

Bunların cevapları öncelikle ebeveynlerden, öğretmenlerden ve yöneticilerden alınmalı.

İhtiyaçları değerlendirmek, etkinliğin gerçek bir amaca, ihtiyaca veya isteğe yönelik olmasını sağlar. Ne tür bir aile katılımının gerekli olduğu ve katılımcıları belirlemede önemlidir. Örneğin ebeveynlerin ne türde eğitimlere ihtiyaçları olduklarını belirlemek için, öğretmen velileri ile irtibata geçip kendilerine sorabilir. Ebeveynlerin ve çalışanların az zamanları olduğundan, etkinliğin onlar için önemli, ilginç, öncelikli olması gerekir.

Kaynakları değerlendirmek, bir etkinliği yürütmek için yeterli ebeveyn ve çalışanın olmasını sağlar. Aynı zamanda uygun eğitim, destek ve imkanların sağlanıp sağlanmayacağını belirler. Kısacası değerlendirme yaparak etkinliklerin tatmin edici, doyurucu ve sürdürülebilir olduklarından emin olabiliriz. Örneğin okula farklı konularda destek olmaları için gönüllü ebeveynlere ihtiyaç var ise, katılımcıları belirlemek için bir anket uygulanabilir. Ya da üstteki örneğin devamı olarak, aileler ebeveynlik ile farklı konulardaki eğitim ihtiyaçlarını belirttiler. Okul ya kendi bünyesinde ya da dışarıda buna yönelik eğitimciler bulabilir mi araştırması, kaynakları değerlendirmesi gerekir.


İki türde değerlendirme yapılabilir:

Yapılandırılmış Değerlendirme: Araştırma ve anketler yolu ile becerileri ve ilgi alanlarını ölçer.

Yapılandırılmamış Değerlendirme: Sözlü iletişim ve gözlemler ile ilgili bilgi edinilir.

Önemli olan değerlendirmeyi yapan kişinin veliler ile açık, sıcak bir ilişki ve okul ile ilgili bilgi sahibi olmasıdır.

Değerlendirmenin etkili olması, istenen bilgileri sağlayıp sağlamadığına bağlıdır. Daha önemlisi ise ebeveyn ve çalışanlar tarafından belirtilen ihtiyaçları ve var olan kaynakları örtüştürmektir. Bunun için farklı verileri iyi incelemek gerekir.