Burada sayacağımız gereklilikler, tüm uygulamak istediğiniz aile katılımı etkinlikleri için ‘hayati’ önem taşır. Her bir aile katılımı kategorisinden kapsanacak etkinlikler için bu temel harçlar ayrı ayrı ele alınmalı, değerlendirilmeli ve planlamalar bu doğrultuda yapılmalıdır:

Olumlu ev okul ilişkilerinin, tüm aile katılımı etkinliklerine temel oluşturduğu bilinmektedir. Buna yönelik neler yapılabilir işlenmişti. Burada aile katılımı etkinliklerinin sürdürülmesine yönelik gerekli iletişim kanallarını kurmak üzerinde durulacaktır.

Başarılı aile katılımı için üç iletişim kanalı gereklidir:

      1. Okul ve etkinliklere katılan ebeveynler arasındaki iletişimi teşvik etmek; Aile katılımında başarılı olan okullar ebeveynlerine okul yönetmelikleri, okul işleyişi, etkinlikler, etkinlikler sonucunda elde edilen sonuçlar ile ilgili bilgi vermeye dikkat eder. Bunu görev alan eğitimciler için de yaparlar. Bu bilgilendirme çalışmaları ebeveynlerin kendilerini okul topluluğuna ait hissetmelerine neden olur.
      2. Etkinliklere katılan çalışanlar ve ebeveynler arasındaki iletişimi teşvik etmek; Bazen bu iletişim tek yönlü olabilir. Örneğin bir görevi yerine getirmek için eğitimciler, ebeveynlere bilgi verir. Bazen ise fikir alışverişine yönelik paylaşımlar yaptıklarında çift taraflı olur. Buradaki esas amaç, ebeveyn ve eğitimciler arasında yakınlık ve samimiyet yaratmaktır.
      3. Etkinliklere katılan ebeveynler arasındaki iletişimi teşvik etmek; Akran olmaları sebebi ile ebeveynler kendi aralarında problemlerini ve kaygılarını paylaşabilirler. Benzer koşullarda, benzer hedefler için çalıştıklarından değerli deneyimlerini de paylaşabilirler. Örneğin belirli zamanlarda ebeveynlerin bir araya gelmeleri için destek verilebilir.