Burada sayacağımız gereklilikler, tüm uygulamak istediğiniz aile katılımı etkinlikleri için ‘hayati’ önem taşır. Her bir aile katılımı kategorisinden kapsanacak etkinlikler için bu temel harçlar ayrı ayrı ele alınmalı, değerlendirilmeli ve planlamalar bu doğrultuda yapılmalıdır:

Etkinliklere yönelik ayrıntılı planlar yaparken, ebeveynlerden beklenen görev ve sorumlulukları mümkün olduğunca net tanımlamak gerekir. Bu herkesin birbirinin görev ve sorumluklarını tam anlayabilme, yanlış anlamaları önlemek açısından çok önemlidir.

Rolleri Belirlemek: Ebeveynleri rollerini belirleme aşamasının başından itibaren etkin bir şekilde katmak gerekir. Kararlar hep beraber alınmalıdır. Ebeveynler, eğitimciler ve yöneticiler başından itibaren birlikte çalışmalı ve roller üzerinde fikir birliğine varmalıdır.

Tanımlar; rol ve sorumluluklara ilişkin örnekler içermeli. Örneğin sadece ‘ebeveyn öğretmene yardımcı olacak’ demek yeterli değildir. Somut olarak hangi etkinliklerde görev alacakları örneklerle de kapsanmalı. Örneğin; ebeveyn ayda bir gerçekleştirilen alan gezilerinde öğretmene eşlik edecek. Sabah sınıfa gelecek ve öncelikler öğrencilerin hazırlanmasında yardımcı olacak….’ gibi.

Rolleri Duyurmak: En iyi plan bile başkaları tarafından anlaşılmadığında hayata geçirilemez. Ebeveynler, öğretmenler ve yönetim arasında fikir ve bilgi paylaşımı olmalıdır. Dolaysıyla koordinatörler bilgilendirmeyi etkinlikten fayda sağlayacak tüm kişilere (anne babalar, çocuklar, öğretmenler, yöneticiler, diğer çalışanlar gibi) yapmalıdır.

İlk 3 temel harç aile katılımı çalışmalarının planlama ve tasarım aşamasına yöneliktir. Gelinen aşamada gerçek katılımcıları bulmak ve görev vererek katmak gerek. Ebeveynler bilmedikleri programlara, etkinliklere katılmazlar. Bazen ise etkinlikten haberdar olsalar da katılmaları için yüreklendirmeye ihtiyaç duyarlar.