Burada sayacağımız gereklilikler, tüm uygulamak istediğiniz aile katılımı etkinlikleri için ‘hayati’ önem taşır. Her bir aile katılımı kategorisinden kapsanacak etkinlikler için bu temel harçlar ayrı ayrı ele alınmalı, değerlendirilmeli ve planlamalar bu doğrultuda yapılmalıdır:

Ebeveynlere Bilgi Verme: Aile katılımı etkinliklerini mümkün olduğunca çok ebeveyne duyurmak, bir bakıma bunları pazarlamak gerek. Araştırmalar basit duyuruların, ebeveynlerin katılımlarını garanti altına almadığını göstermiştir. Ebeveynleri harekete geçirmek için etkin koordine edilmiş çabalara ihtiyaç vardır. Ebeveynlerin kendiliklerinden gelmelerini beklememek gerek.

En etkili yolun kişisel temasların olduğu bilinmektedir.

Katılımcıları Seçme: Bazı etkinlikler tüm velilerin katılımını gerektirmeyebilir (örneğin danışma grubu, sınırlı sayıda katılımcı ile gerçekleştirilecek bir ebeveyn eğitimi vb.). Seçimler ebeveynin uygunluğu, motivasyonu, isteğine ve etkinliğin gerektirdiği becerilere göre planlanmalıdır.

Görev Verme: Bu aşamada ebeveynlerin ilgileri, uygun zamanları, potansiyel becerileri, etkinlikler ve etkinliklerdeki görevler ile örtüştürülür. Önemli olan koordinatörün bu eşleştirme sürecini görevi vermeden diğerlerine açıklamasıdır. Bu olumlu bir algı yaratır ve ebeveynlerin istek ve ihtiyaçlarına duyarlı olduğunu gösterir.