Burada sayacağımız gereklilikler, tüm uygulamak istediğiniz aile katılımı etkinlikleri için ‘hayati’ önem taşır. Her bir aile katılımı kategorisinden kapsanacak etkinlikler için bu temel harçlar ayrı ayrı ele alınmalı, değerlendirilmeli ve planlamalar bu doğrultuda yapılmalıdır:

katılımı çalışmaların başarılı olmasında eğitimler önemli bir unsurdur. Eğitimler, etkinliklerden önce (hizmet öncesi) ve etkinlikler sırasında (hizmet içi) olmalıdır. Başarılı örneklerde, eğitimlerin hem ebeveynlere hem de çalışanlara sunulduğu görülmüştür.

Eğitimler farklı amaçlara yönelik olabilir:

   • Genel bilgiler, görev ve sorumlulukları kapsayabilir. Çalışanlar ve ebeveynler rollerini ve sorumluluklarını ne kadar ayrıntılı, net bilirlerse, etkinlikler o derece etkili yürüyecektir. Özellikle hizmet öncesi eğitimler bu amaca hizmet etmelidir.
   • Katılımcılara belli beceriler veya yöntemler sunar. Tüm bunlar etkinliklerdeki görevlerini yerine getirirken gerekli olacaktır. Örneğin; ebeveynlere çocuklarına ev ödevlerinde destek olmaları için gerekli yöntemler aktarılır.

Eğitimler planlanırken bazı noktalar akılda tutulmalıdır:

   • Mümkün olduğunca eğitimlerde ebeveynleri ve çalışanları bir araya getirmek. Bu aile katılımı etkinliklerinin başarıya ulaşması için aralarında gerekli yakın, işbirlikçi ilişkinin yaratılmasına yardımcı olur.
   • Eğitimlerin değerlendirilmesine önem verilmelidir. Hem etkinlik gözlemlerinden, hem de değerlendirmelerden elde edilen bilgiler eğitim planlamalarında kullanılmalıdır.