IMG 2234

Erken Çocukluk Döneminde Fen ve Matematik

Berrin Akman

Hacettepe Üniversitesi

Piaget, objelerle oynayan çocukların iki farklı türden bilgi kazandıklarını belirtmiştir. Bunlar fiziksel bilgi; fen eğitimi tarafından, mantıki matematiksel bilgi ise matematik tarafından içerilmektedir.

Fiziksel bilgi, gözlenebilen objeler hakkındaki bilgidir. Fiziksel bilgi çocukların objeleri elledikleri ve onların nasıl tepki verdiklerini gözlemledikleri zaman gelişir ve objelerle oynayarak, iterek, kurcalayarak ve düşürerek elde edilir. Örneğin, bir topun yumuşaklığı ve ağırlığı o topa ait fiziksel özelliklerdir. Mantıki matematiksel bilgi ve fiziksel bilgi her biri birbirine bağlıdır ve birlikte gelişir.

Fen dünyanın fiziksel özellikleriyle ilgilenir. Özellikleri bir düzene sokar, aralarındaki ilişkileri bulup çıkarır ve hipotez kurmaya teşebbüs ederek bu hipotezleri test edip doğruluğunu sağlamaya çalışır. Fen aynı zamanda bir organize kavramlar ve genelleştirmeler kümesi olarak görülebilir. Bilginin sistematik bir şekilde kavram kümeleri halinde organize edilmesiyle dünya hakkındaki bilgi kavramsal olarak bir düzene sokulur.

Matematik her yerdedir ve farklı kavramların kombinasyonları olarak görülür. Matematik, fen, sanat ve müzik gibi pek çok konu ile ilişkilidir. Erken çocukluk döneminde hem matematik hem de fen deneyimleri sırasında çocukların kullandıkları bazı kavram ve beceriler birbiriyle oldukça yakın bir ilişki içindedir..

Fen kapsamına giren birçok konu tahminler yapma, çeşitli keşifler sonucu veri toplama, deney yapma ve toplanan verileri analiz etmeyi içerir. Bu süreç aynı zamanda kişi tarafından geliştirilen ve hangi aracın ne için kullanılması gerektiğine karar verilen matematiksel bir süreçtir. Matematiksel kavramlar doğal bir şekilde fen kavramlarının bir parçasıdır ..

Bu temel kavramlara.

  • Sayı ve işlemler (temsilleme, karşılaştırma, sıralama, birleştirme ve ayrıştırma)
  • Geometri (şekilleri tanımlama ve uzaysal algılama)
  • Ölçme (ölçülebilir özellikleri ile nesnelerin sıralanması)
  • Örüntüleme ve cebirsel düşünme
  • Veri toplama, veri analizi, ve veri gösterimi

Örnek olarak verilebilir.