Her oyuncu iki adım aralık bırakarak yan yana sıra olur. Bu şekilde eşit sayıda oyuncudan oluşan iki ya da daha çok takım oluşturulur. Her takımın sağ baştaki oyuncusuna birer adet büyük boy top verilir.
Öğretmen bir işaretle (düdük sesi yada başla komutu gibi) oyunu başlatır. Oyun, sağ baştaki çocuğun topu yanındaki arkadaşına ve gövdesini sola doğru bükerek vermesiyle başlar. Topu yanındaki arkadaşına veren çocuk hemen  sırasının sonuna (sol başa) geçer. Oyunu ilk önce başlatıp (sağ baştaki çocuk)  sıranın sonuna geçen çocuk tekrar sağ başta kalıncaya kadar oyun devam eder. Oyunun başlangıcındaki düzene ilk ulaşan grup oyunu kazanır.