Eşit sayıda çocuklardan oluşan iki grup oluşturulur. Gruplar karşılıklı olarak dizilirler. Top gruplardan birine verilir.
Öğretmenin verdiği her bir işaret (düdük sesi,alkış vb.) ile çocuklar topu karşılıklı olarak birbirlerine atıp tutarlar. Topu kaçıran her çocuk oyundan çıkar. 15-20 kez topu atıp tutma oyunundan sonra oyun sonlandırılır. En çok oyuncusu olan grup oyunu kazanır. Çocuklar, bu oyunda gerekli beceriyi kazanınca oyun aşağıda belirtildiği gibi çeşitlendirilebilir: Gruplar birbirinden uzaklaştırılır ya da top bir elle fırlatılır, diğer elle tutulur.