Çocuklar yarım daire şeklinde dizilirler. Öğretmen, küçük bir topla çocukların karşısına geçer ve belli bir sıra izlemeden “topu yakala Banu”, ”topu yakala Ata” biçiminde yönergeler vererek, topu yukarıya doğru atar. Bu oyun çocukların dikkat gelişimleri ve çevikliklerini desteklemek açısından önemlidir.Öğretmen belirli bir sıra gözetmeden, topu aynı biçimde tüm çocuklara atarak oyunu sürdürür.