Şekere benzer tadı yok

Gökte uçar kanadı yok

(Kar)