Ben varmadan o varır

Her şeyden çok yol alır

(Işık)