Gökte gördüm bir köprü

Rengi var yedi türlü

(Gökkuşağı)