Atların Yolculuğu

Atların Yolculuğu ———————————————————————————————————————- Kazanım ve Göstergeleri : DA K1       Sesleri ayırt eder. Verilen sese benzer sesler çıkarır. K8       Dinledikleri/izlediklerini çeşitli yollarla ifade eder. Dinledikleri/izlediklerini drama yoluyla sergiler. MA K5       Müzik ve ritim eşliğinde hareket eder. Bedenini kullanarak ritim çalışması yapar. ————————————————————————————————————————— Malzeme : Hikaye  ————————————————————————————————————————— Uygulama :

Çocukların Kararlara Katılımını Sağlama

Sevgili Öğretmenler, Bildiğiniz gibi, çocuklar sınıf içinde alınan kararlardan olumlu ya da olumsuz şekilde etkilenirler. Peki, acaba çocukları da etkileyen bu kararlarda çocukların fikri, görüşü alınıyor mu? Bu kararlara katılımları sağlanıyor mu? Biz yetişkinler, fikirlerini, görüşlerini özgürce söyleyen, doğruyu savunan çocuklar istiyorsak, çocukları da sınıfın eşit bir bireyi olarak kabul etmek, kendilerini doğrudan ya da

Hissediyorum, Dans Ediyorum

Hissediyorum, Dans Ediyorum —————————————————————————————————————————– Kazanım ve Göstergeleri: MA K5        Müzik ve ritim eşliğinde hareket eder. Müzik ve ritim eşliğinde dans eder. SDA K3        Kendini yaratıcı yollarla ifade eder. Duygu, düşünce ve hayallerini özgün yollarla ifade eder. —————————————————————————————————————————– Malzeme: Hareketli ve yavaş bir müzik parçası —————————————————————————————————————————– Uygulama: Çocuklarla birlikte çember olunur.