Kulaktan kulağa oyununun farklı bir versiyonudur. Nasıl ki bir haber, söylenen bir söz kulaktan kulağa değişikliğe uğruyorsa, aynı şekilde bir kişinin yaptığı bedensel bir hareket de diğeri tarafından taklit edilirken değişikliğe uğrayacaktır. Gruptaki tüm öğrenciler sırtını dönerler veya sınıfın dışına çıkarlar. Birinci kişi bedenini kullanarak bir hareket yapar, ikinci kişi onu taklit eder, üçüncüsü ikinciyi, oyun sırayla devam eder. Grubun en sonundaki kişinin yaptığı hareket orijinal hareketle karşılaştırılır. Aradaki farklılıklar düzeltilmeye çalışılır. Amaç, birlikte hareket etme becerisinin geliştirilmesi, dikkat ve yoğunlaşmanın sağlanmasıdır.