Bu oyunda öğretmen sınıfı aynalar ve görüntüler olmak üzere gruplara ayırır. Oyunun iki kişili formunda, bir kişi “ayna” diğer kişi ise onun “görüntüsüdür.” “Görüntü” ne yaparsa, ayna da aynısını yapmak durumundadır. “Ayna” hata yapıncaya kadar oyun devam eder. İkili ve çoklu formlarda yapılabilir ve oyuna vokal öğesi de eklenebilir. Özelikle öğretmen öğretmek istediği herhangi bir konuyu oyunun içine sokarak, öğrenmeyi cazip hale getirebilir. Oyunun ikili formu, bir süre sonra çoklu formlara dönüştürülürse oyun daha karmaşık ve zevkli hale gelir.

Ayna Görüntü Oyunu – İstanbul Robert Çocuk İnceleme Merkezi