Çocuğu tek başına düşünmek mümkün değildir, çocuk ailesi ile bir bütündür. Aileler çocukların ilk öğretmenleridir ve okula başlayana kadar çocuklarının gelişim ve eğitimlerinden birinci derecede sorumludurlar. Çocuklar okula başladığında bu sorumlulukları sona ermez, sadece bunları okulla öğretmenlerle paylaşırlar.

Aile KatılımıEğitimciler olarak başarılı bir eğitim amaçlıyorsak, içine anne – babayı da alan, aile katılımını hedefleyen, planlamalar yapmak ve etkinlikler oluşturmak zorundayız. Ailelerin çocuklarının eğitimi konusunda sahip oldukları sorumluluk ve güç, planlı aile katılımı etkinlikleriyle sürekli ve etkin hale getirilebilir.

Aile katılımı neden gerekli? Acaba doğru zamanda ve doğru yöntemlerle mi ilerliyorsunuz? Herkes tarafından önemi bilinmekle birlikte uygulamaya geçirmekte zaman zaman zorlanıldığı da bilinmektedir. Size çalışmalarınızda yol gösterici olması açısından şimdi bu konuyu detayları ile inceliyor olacağız.

Bölüm Seç

Araştırma sonuçlarına bakarak, aile katılımının çocuk, aile, öğretmen ve kurum açısından yararları şöyle özetlenebilir:

Çocuklar Açısından Yararları

İşte bazı önemli sonuçlar:

 • daha yüksek dil becerileri
 • daha yüksek bilişsel beceriler (problem çözme becerileri)
 • okula daha hazır başlama
 • daha yüksek sınav sonuçları
 • daha iyi karne notları
 • daha yüksek okula devam oranı
 • daha iyi ödev yapma alışkanlıkları ve ödevleri tamamlama
 • daha olumlu öğrenci motivasyonu
 • daha az sınıf tekrarı ve liseden daha büyük oranda mezun olma
 • okula karşı daha olumlu tutum
 • anne- babaları eğitimin önemli bir parçası olarak görme
 • daha olumlu tutum ve davranışlar
 • alkol kullanımı, şiddet gibi anti sosyal davranışlarda azalma
 • daha az suçlu davranışlarda bulunma

Aile Açısından Yararları

Aile katılımı, çocuklara önemli katkılar sağladığı gibi aileler açısından da önemli katkılar sağlamaktadır. Öncelikle aile katılımı, ebeveynlere eğitim ve öğretim rollerini geliştirmelerini sağlayarak, onların çocuklarının eğitimlerini daha iyi anlamalarına ve destek vermelerine imkan verir (Decker ve Decker, 2005). Aile çocuğunun eğitim süreçlerine ne kadar erken katılırsa, etkileri o kadar güçlü olur.

 • Çocuğun eğitiminde kendi rolünün öneminin farkına varma,
 • Çocuğun gelişimine çok yönlü olarak katkıda bulunma ve bu konuda kendine güven duyma,
 • Kendi ilgi, yetenek, becerilerinin farkına varma,
 • Yeni beceriler kazanma,
 • Çocuğuna saygısının artması, onu birey olarak görme,
 • Çocuğu ile sağlıklı bir iletişim kurma,
 • Zaman ayıramamaktan dolayı duyduğu suçluluk duygusunu yok etme,
 • Çocuklarının ev ödevlerine daha fazla yardımcı olma,
 • Okuldaki etkinliklere katılmaya karşı daha olumlu tutum geliştirme,
 • Öğretmenlere daha çok değer vererek, onları daha çok destekleme.

Öğretmenler Açısından Yararları

 • Eğitim programını daha etkin uygulama,
 • Çocuklara daha fazla bireysel zaman ayırma,
 • Sağlıklı/ istenen sonuçlara/hedefler ulaşma,
 • Çocukları daha iyi tanıma ve problemlerini çözme,
 • Aileler tarafından daha çok desteklenme ve saygı duyulma,
 • Sorumlulukları paylaşma,
 • İş tatmininde ve mesleki motivasyonda artış,

Kurum Açısından Yararları

 • Eğitimin sürekliliğini sağlama,
 • Çocuğun çok yönlü gelişimine katkıda bulunma,
 • Amaçlarına daha kolay ulaşma,
 • Eğitimde fırsat eşitliğini sağlama,
 • Eğitimin kalitesini arttırma,
 • Sorumluluklarını paylaşma,
 • İş tatmininde artış,

 

 

Bölüm Seç