AÇEV

Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV) 1993 yılında kuruluşundan bu yana daha gelişmiş bir toplum yaratılması ve eğitimde fırsat eşitliği sağlanması amacıyla erken çocukluk ve yetişkin eğitimi alanlarında programlar geliştirmekte ve hayata geçirmektedir.

AÇEV, “daha güçlü ve sağlıklı bir toplum, daha iyi bir gelecek” ilkesiyle, ihtiyaç sahibi çocuklara ve ailelerine yönelik, erken çocukluk ve yetişkin eğitimleri düzenlemektedir. Sosyo-ekonomik koşulları nedeniyle erken çocukluk döneminde destek alamayan çocuklar, anne-babalar ve genç kadınlar olarak belirlediği hedef kitlesinin ihtiyaçlarını araştırmalarla saptayıp, bu ihtiyaca cevap verecek bilimsel temelli eğitim programları geliştirmektedir.

AÇEV,bugüne kadar eğitim verdiği yaklaşık 13.000’e yakın gönüllü eğitmen yetiştirmiş, yüz yüze eğitim programlarıyla yaklaşık 1 milyon anne, baba, çocuk ve yetişkine ulaşmıştır. AÇEV, daha geniş kitlelere ulaşmak için televizyon ve bilgi teknolojilerinin olanaklarını da kullanmakta, internet ve mobil iletişim araçları ile eğitimlerini yaygınlaştırmaktadır. Bu kapsamda yürütülen eğitimlerle 10.000.000 kişiye ulaşılmıştır.