Uzun insanlar, kısa insanlar (El ile uzun kısa hareketleri yapılır)

Mutsuz insanlar, mutlu insanlar, (Yüz mimikleri ile ifade edilir)

Şişman insanlar, zayıf insanlar, (Şişman ve zayıf hareketleri yapılır)

Hızlı gidenler, yavaş gidenler, (Hızlı, yavaş parmaklarla gösterilir)

Tembel insanlar, çalışkan insanlar. (Beden hareketleri ile canlandırılır)