Bölüm Seç

Şoförler araba sürer (Araba kullanma hareketi yapılır)

Pilotlar ise uçak (İki elle uçak yapılır)

Terziler elbise diker (İğne dikiş dikme hareketi yapılır)

Berberlerse saç keser (Saç kesme hareketi yapılır)

Fırıncılar ekmek yapar (Yoğurma hareketi yapılır)

Çocuklarda durmaz kapar (Kapıp kaçılır)

Bölüm Seç