Etkinlik Uygulamaları 

Etkinlik Uygulamaları

Okul öncesi eğitimi ile çocuklara kazandırmak istediğimiz pek çok beceri ve yetkinlik var. Bunları kazandırmada gün içinde yapılan etkinliklerin belirleyici bir rolü olduğunu biliyoruz. Öğretmen olarak bu etkinlikleri sizler hazırlıyor, uyguluyor ve sonrasında değerlendiriyor olduğunuz için etkinliklerin amacına ulaşmasında sizlere önemli görevler düşüyor.   Etkinliği Planlama Planlanan etkinliklerin öğrenme süreçleri, seçilen amaç ve kazanımlara ulaşmayı