Dram Uygulama Örnekleri

Oyun Drama Performans Etkinlikleri

Günümüz eğitim sistemleri, yaratıcılığı ve katılımcı bir eğitim anlayışını ön plana çıkarmak amacıyla öğrencinin bireysel yaratıcılığını ve merak duygusunu arttırıcı yenilikçi metotların keşfedilmesinin peşindedir.  Bu anlamda oyun, drama ve sanatsal performans etkinlikleri yaratıcılığı kışkırtan bir eğitim perspektifi olması açısından oldukça önemli bir yerde durmaktadır. Bu bölümde sizlerin kuramsal ve uygulama düzeyinde yararlanabileceği örnekler düzenlenmiş ve

icon3

Ayna ve Görüntü

    İletişim, Gruba Uyum Oyunları Karışmaca Oyunu Merhaba, Nasılsın? Ayna ve Görüntü Bedenden Bedene Edi ile Büdü Ayna ve Görüntü Bu oyunda öğretmen sınıfı aynalar ve görüntüler olmak üzere gruplara ayırır. Oyunun iki kişili formunda, bir kişi “ayna” diğer kişi ise onun “görüntüsüdür.” “Görüntü” ne yaparsa, ayna da aynısını yapmak durumundadır. “Ayna” hata yapıncaya

icon3

Karışmaca Oyunu

    İletişim, Gruba Uyum Oyunları Karışmaca Oyunu Merhaba, Nasılsın? Ayna ve Görüntü Bedenden Bedene Edi ile Büdü Karışmaca Oyunu Eğitmen yer değiştirmesini istediği kişilerin adını söyler. Adı söylenenler yer değiştirir, düdük çalındığında veya “boom” denildiğinde herkes yer değiştirmek zorundadır. Ayakta son kalan kişi oyundan çıkarılır.   Bu çalışmada fiziksel dış görünüş özelliklerinden yararlanılarak değişik

icon3

Bataklık

  Güven Çalışması Oyunları   Bireyler arasındaki güven, hem psikolojik bağlamda hem de toplumsal bağlamda tartışılması gereken bir meseledir. Bu yüzden de, aşağıda örnekleri verilen güven çalışmaları, somut olarak gözlemlenebilir ve uygulaması kolay egzersizlerden seçilmiştir. Psiko-drama temelli güven çalışmaları uygulamalarına yer verilmemiştir. Hacıyatmaz Robot Gezdirme Kör Dolaştırma Bataklık   Bataklık   Gruptan bir kişi dışarı

icon3

Robot Gezdirme

  Güven Çalışması Oyunları   Bireyler arasındaki güven, hem psikolojik bağlamda hem de toplumsal bağlamda tartışılması gereken bir meseledir. Bu yüzden de, aşağıda örnekleri verilen güven çalışmaları, somut olarak gözlemlenebilir ve uygulaması kolay egzersizlerden seçilmiştir. Psiko-drama temelli güven çalışmaları uygulamalarına yer verilmemiştir. Hacıyatmaz Robot Gezdirme Kör Dolaştırma Bataklık   Robot Gezdirme   Bir kişi robot,

icon3

İsmi Bir Jest, Nida Kullanarak ya da Bir Ritm İçinde Söyleme Oyunu

      Tanışma Oyunları   Tanışma oyunlarının amacı bir topluluktaki kişilerin birbirleriyle ve eğitimciyle tanışmasını sağlamaktır. Küçük yaştaki çocukların ciddi anlamda tanışma problemi yoktur. Gündelik hayat içinde doğal olarak bu gerçekleşmektedir. Ancak bir sınıf ortamında ilk defa bir araya gelmiş öğrencilerin ve onlarla yeni tanışan bir öğretmenin, aşağıdaki bazı egzersizleri kullanması oldukça yararlıdır. Oyunları

Tanışma Oyunları ve Güven Çalışmaları

   Tanışma Oyunları ve Güven Çalışması Oyunları Hedefler ve Amaçlar Bireyin kendini ifade edebilme becerisini kazanması. Bireyin arkadaşlarıyla doğrudan iletişim kurabilmesi ve benlik algısını keşfetmesi. Bireyin dikkatini başka kişiler ve yeni durumlar üzerinde yoğunlaştırabilmesi. Birey ve topluluk arasında karşılıklı güven duygusunun geliştirilmesi. Uygulama: Bu hedefler doğrultusundadeğişik türdeki tanışma oyunlarından ve güven çalışmalarından yararlanılmalıdır. Aşağıda sık