icon3

icon3icon2icon1 icon4

 

İletişim, Gruba Uyum Oyunları


Ayna ve Görüntü


Bu oyunda öğretmen sınıfı aynalar ve görüntüler olmak üzere gruplara ayırır. Oyunun iki kişili formunda, bir kişi “ayna” diğer kişi ise onun “görüntüsüdür.” “Görüntü” ne yaparsa, ayna da aynısını yapmak durumundadır. “Ayna” hata yapıncaya kadar oyun devam eder. İkili ve çoklu formlarda yapılabilir ve oyuna vokal öğesi de eklenebilir. Özelikle öğretmen öğretmek istediği herhangi bir konuyu oyunun içine sokarak, öğrenmeyi cazip hale getirebilir. Oyunun ikili formu, bir süre sonra çoklu formlara dönüştürülürse oyun daha karmaşık ve zevkli hale gelir.

 

 

acevokuloncesiwebsitesi2010videosnapshotsaynagoruntuoyunu

 

Ayna Görüntü Oyunu

İstanbul Robert Çocuk İnceleme Merkezi