icon3

icon3icon2icon1 icon4

Güven Çalışması Oyunları

 

Bireyler arasındaki güven, hem psikolojik bağlamda hem de toplumsal bağlamda tartışılması gereken bir meseledir. Bu yüzden de, aşağıda örnekleri verilen güven çalışmaları, somut olarak gözlemlenebilir ve uygulaması kolay egzersizlerden seçilmiştir. Psiko-drama temelli güven çalışmaları uygulamalarına yer verilmemiştir.

 

Bataklık

 

Gruptan bir kişi dışarı çıkartılır. Atık materyaller veya step tahtaları kullanılarak yere hayali bir bataklık yapılır. Bataklığın bazı bölümleri bataklıktan kurtulmaya yarar. Oyundaki amaç gözleri kapalı bir şekilde sınıfa giren ebeyi, bataklığın batmayan bölümlerinden geçirmek ve verilecek yönergelerle ebeyi bataklıktan kurtarmaktır. Oyunun daha zevkli hale gelmesi için gözleri kapalı bir diğer ebe de timsah olur. Timsah da ebeyi yakalamaya çalışır. Bu oyundaki amaç hem dikkati toplamak, hem konsantrasyonu artırmak, hem de birlikte karar verme ve problem çözme yeteneğini geliştirmektir.