Sosyal Duygusal Ortam – Çocukların Korunması

Okul öncesi öğretmenlerinin etkili  bir sınıf yönetiminde dikkat etmesi gereken bazı noktalar vardır. Bunları çocukların ihmale, istismara uğramaması, fırsatlardan eşit yararlanmaları, ilişkilerde cinsiyet ayrımcılığı yapılmaması ve cinsiyet eşitliğinin göz önüne alınması olarak sıralayabiliriz. Tüm bunların sağlanabilmesi için ilk olarak çocukların haklarının farkında olmak ve haklarının korunduğu bir ortamda bulunmalarına da dikkat edilmesi geremektedir. Çocukların yetişkinlerden

Yiyeceklerin Yolculuğu

Yiyeceklerin Yolculuğu  ———————————————————————————————————————- Kazanım ve Göstergeleri : DG K6       Sözcük dağarcığını geliştirir. Dinlediklerinde yeni olan sözcükleri fark eder ve sözcüklerin anlamlarını sorar. Sözcükleri hatırlar ve sözcüklerin anlamını söyler. K7       Dinlediklerinin/izlediklerinin anlamını kavrar. Dinlediklerini/izlediklerini açıklar. Dinledikleri/izledikleri hakkında yorum yapar. K8       Dinlediklerini/izlediklerini çeşitli yollarla ifade eder. Dinledikleri/izledikleri hakkında