Bölüm Seç
 • Bayhan, S. P., Artan, İ. (2004), Çocuk Gelişimi ve Eğitimi, Morpa
 • Bekman, S. & Gürlesel, C. F. (2005), Doğru Başlangıç: Türkiye’de Okul Öncesi Eğitim,   TÜSİAD Yayınları
 • Cüceloğlu, D. (2005), İnsan ve Davranış, Remzi Kitapevi
 • Erden, M., Akman, Y. (2004), Gelişim ve Öğrenme, Arkadaş
 • Gordon, T. (1975), Etkili Ana Baba Eğitimi – Aile İletişim Dili, Sistem Yayıncılık
 • Hohmann, M. & Weikart, D. P. (2000), Küçük Çocukların Eğitimi (Çevirenler; Kohen, S. S. & Öğüt, Ü.), Hisar Eğitim Vakfı Yayınları
 • Myers, R. (1996), Hayatta Kalan Oniki (Çeviren; Koşar, N.), Anne Çocuk Eğitim Vakfı Yayınları
 • Savaş, B.(2006), Okuma Eğitimi ve Çocuklarda Dil Gelişimi, Alfa
 • Bayhan, S. P., Artan, İ. (2004), Çocuk Gelişimi ve Eğitim, Morpa
 • Sayar, K., Bağlan, F. (2010), Koruyucu Psikoloji , Timaş
 • Healy, M. J. (1997), Çocuğun Gelişen Aklı, Enka Okulları
 •  Yazgan, Y. (2003), Düşe Kalka Büyümek, Epsilon
 • Gordon, T. (1996), Etkili Öğretmenlik Eğitimi, Sistem Yayıncılık

Oyun, drama ve tiyatro etkinlikleri için yararlanılabilecek kaynaklar:

 • Kuyumcu, Nihal; Çocuk Tiyatrosu; Mitos-Boyut Yayınları; İstanbul; 2000
 • Kuyumcu, Nihal; Çocuklarla Tiyatro; Papirüs Yayınevi, İstanbul; 2002
 • Eğitimde Drama, YA-PA Yayınları; Ankara; 2000
 • Sennet, Richard; Kamusal İnsanın Çöküşü, Ayrıntı Yayınları; İstanbul; 1994,
 • Sevinç, Müzeyyen; Erken Çocukluk Döneminde Oyun, MORPA Yayınları; İstanbul; 2004
 • İlköğretimde Drama ve Tiyatro, Oluşum Tiyatrosu ve Drama Atölyesi Yayınları, Ankara; 2002
 • Boal, Augusto; Oyuncular ve Oyuncu Olmayanlar İçin Oyunlar, Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi, İstanbul; 2003
 • Ders Kitaplarında İnsan Hakları: Tarama Sonuçları, Tarih Vakfı Yayınları; İstanbul; 2003
 • Önder Alev; Okul Öncesi Çocuklar İçin Eğitici Drama Uygulamaları, Morpa Yayınları, İstanbul; 2003
 • San İnci, Eğimde Yaratıcı Drama, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, Cilt 23, sayı 2, s.573–582;1991
 • Oyunculuk Eğitimi İçin Bir El Kitabı, BGST Yayınları, İstanbul; 2006
 • Morgül Mahiye, Eğitimde Yaratıcı Dramaya Merhaba, Kök Yayıncılık
 • Gönen Mübeccel, Çocuk Eğitiminde Drama, Epsilon Yayıncılık
 • Her Güne Bir Oyun, Yapı Kredi Yayınları
 • Çınar Hafize, İlköğretimde Yaratıcı Drama, Yerdeniz Yayınları, İstanbul; 2005
 • Çetin Fatma, Ebesin, Morpa Yayınları İstanbul; 2005
 • İnan Mehmet, Uygulamalı Hareket Eğitimi, Morpa Yayınları İstanbul; 2003
 • Küçük Çocukların Eğitimi, Hisar Eğitim Vakfı Yayınları
 • Mimesis Tiyatro Çeviri Araştırma Dergisi, Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi
 • Boğaziçi Üniversitesi Oyuncuları Yıllık, BÜO Yıllık (1998–2006 tüm sayılar)
 • Öğüt T. Yılmaz, Sahne Çalışması İçin 100 Diyalog, Mitos Boyut Yayınları, İstanbul; 2004
 • Öğüt T. Yılmaz, Sahne Çalışması İçin 100 Monolog, Mitos Boyut Yayınları, İstanbul; 2004
 • Çalışlar Aziz, Tiyatro Kavramları Sözlüğü Mitos Boyut Yayınları, İstanbul; 2004
 • Baltacıoğlu İsmail Hakkı, Tiyatro Nedir? Mitos Boyut Yayınları, İstanbul; 2006
 • Karadağ Asiye, Okul Öncesinde Dramatik Etkinlikler, Kök Yayıncılık, Ankara 2003
 • Özçelik İnal Nuray, Çocuklarla Oyun Atölyesi, Morpa Yayıncılık, Ankara 1999
 • Gerber Anka and C.de Wroblewsky, Pandomimin Anatomisi, Mitos Boyut Yayınları, İstanbul; 2001
Bölüm Seç