Müzik Durunca 

—————————————————————————————————————————–

Kazanım ve Göstergeleri:

MA

K5        Müzik ve ritim eşliğinde hareket eder.

Bedenini kullanarak ritim çalışması yapar.

Nesneleri kullanarak ritim çalışması yapar.

Basit dans adımlarını yapar.

Müzik ve ritim eşliğinde dans eder.

SDG

K3        Kendini yaratıcı yollarla ifade eder. 

Bedenini kullanarak ritim çalışması yapar.

BA

K12       Geometrik şekilleri tanır.

Gösterilen geometrik şeklin ismini söyler.

—————————————————————————————————————————–

Malzeme:

Hızlı bir müzik, müzik çalar, çocuk sayısı kadar üzerinde oturabilecekleri büyüklükte daireler, bant, tebeşir veya renkli karton

—————————————————————————————————————————–

—————————————————————————————————————————–

Hazırlık:

Çocukların üzerinde oturabilecekleri büyüklükte daireleri yere renkli tebeşirler ile çizin veya renkli kartonlardan kesin.

—————————————————————————————————————————–

Uygulama:

  • Çocuklar ile birlikte çember olunur ve öğretmen ortaya geçer.
  • Yere tebeşirle çizilen ya da kartondan kesilerek hazırlanan daireler çocuklara gösterilir ve şeklin ne olduğu sorulur. Daireler yere tebeşirle çizildiyse her çocuk için bir daire belirlenir. Kartondan hazırlandıysa daireler çocuklara verilir ve birlikte yere yapıştırılır.
  • Çocuklara kendi dairelerinin üzerinde durmaları söylenir. Müzik başladığında çocukların dairelerinden çıkarak dans etmeleri, müzik durduğunda ise herkesin kendi dairesini bulup üzerine oturacağı söylenir. Çocuklar oturduktan sonra her seferinde iki çocuğun yerde bir hareket göstereceği ve tüm grubun bu hareketleri tekrar edeceği söylenir.
  • Müzik başlatılır ve bir süre çaldıktan sonra durdurulur. İki çocuk seçilir ve oturdukları yerden kalkmayarak istedikleri birer hareket göstermeleri istenir.
  • İki çocuk hareketleri gösterdikten sonra, diğer çocukların da bu hareketleri arka arkaya tekrar etmesi istenir.
  • Daha sonra müzik tekrar başlatılır ve uygulama tüm çocuklar birer hareket gösterene kadar devam eder.
  • Zaman varsa çocuklara istedikleri gibi dans etmeleri için fırsat verilir.