Nesi Eksik?

———————————————————————————————————————

Kazanım ve Göstergeleri:

BA

K3          Algıladıklarını hatırlar.

G1          Nesne/durum/olayı bir süre sonra yeniden söyler.

K16        Nesneleri kullanarak basit toplama ve çıkarma işlemlerini yapar.

G1          Nesne grubuna belirtilen sayı kadar nesne ekler.

G2          Nesne grubundan belirtilen sayı kadar nesneyi ayırır.

K1          Nesne/durum/olaya dikkatini verir.

G1          Dikkat edilmesi gereken nesne/durum/olaya odaklanır.

———————————————————————————————————————

Malzeme :

Bazı nesnelerin bir kısmı eksik ve fazla olan çizimleri (örneğin, kulpu olmayan bir sürahi, kulakları olmayan bir insan yüzü çizimi, kapısı olmayan bir ev, iki kapağı olan kutu vb.)

Aynı çizimin fotokopisi ya da ikinci bir kopyası

———————————————————————————————————————

Uygulama :

Bir gün öncesinden hazırlanmış olan çizimler çocuklara tek tek gösterilir.

  • Bu çizimlerde ne gördükleri sorulur.
  • Eksik ve fazla diye ifade ettikleri yerler varsa çocukların yönlendirmeleri ile bunlar tamamlanır.
  • Çizdikten sonra tekrar gösterilir ve ilk çizimle karşılaştırılır.
  • Sınıfta bazı parçaları eksik ve fazla olan nesneler araştırılır (örneğin, kapağı olmayan bir boya kalemi, tekerleği olmayan bir araba gibi).
  • Sonrasında yapılanlar özetlenerek  etkinlik sonlandırılır.