1916 yılında eğitimci Lucy Sprague Mitchell öncülüğünde oluşturulmuştur. Mitchell, okulda öğrenilen bilgilerin anlamlı bir şekilde çocukların hayatıyla ilişki olması gerektiğini savunmuştur. Demokratik bir toplumun gelişimi için de eğitim gereklidir.

Bir grup araştırmacı, öğretmen ve psikolog, çocukların öğrenme ve gelişim süreçlerini gözlemleyerek çocuklar için en uygun öğrenme ortamı ve eğitim yöntemlerinin ne olduğuna ulaşmaya çalıştılar.  Araştırmacılar çocuğun gelişimi için sadece bilişsel kazanımların değil aynı zamanda fiziksel, sosyal, duygusal ve estetik gelişiminin de önemli olduğunu vurguladılar. Bütüncül yaklaşım Bank Street’in ayrılmaz bir parçasıdır.

Bu yaklaşıma göre çocuğun eğitim süreci; çocuğun çevresindeki metaryallerden en iyi derecede faydalanmasını, onlarla sürekli iletişim halinde olmasıni ve fikirlerini sürekli çevresindeki insanlarla paylaşmasıni içerir.

Bank Street yaklaşımı çocuk odaklı bir eğitim sistemidir. Çocuklar aktif olarak deneyimler kazanan, öğrenen, anlatan ve uygulayan bireylerdir. Seçim yapma, aktif olarak araştırma, deneyerek ve keşfederek öğrenme programın temel unsurlaridir. Program ilgili grubun beceri ve bilgilerine göre şekillenebilir ve degismez bir program olusturmaya gerek yoktur. Eğitim sosyal yargıyı yükseltmek, yaratmak ve demokratik süreçe katılımı arttirmak için etkili bir araçtır.

Bank Street yaklaşımında okul, çocukların yaratıcı ve öğretici deneyimler yaşadığı, dayanışmayı öğrendiği, ezberci öğrenme yerine eleştirel düşünmeyi öğrendiği, bireyselliği ve sosyal demokrasi değerlerini öğrendiği bir ortamdır. Okul akademik becerilerin öğrenildiği bir kurum olmanın ötesindedir. Okul çocuğun hayatının her alanında yetkinlik kazanmasını sağlayan, özerk olmasını fakat aynı zamanda toplumsal aidiyet kazanmasını destekler. Okul sosyal dünya ile bağlantılı bir yerdir, sadece akademik bilginin öğrenildiği izole edilmiş bir yer değildir.

Bank Street Yaklaşımı sadece bireyi değil, bireylerin etkileşimde bulunduğu toplumun her kesimini-aile, okul, vb.-geliştirmeyi hedefler. Eğitim daha iyi bir toplum için gereklidir.

  • Gelişim dinamik bir süreçtir. Basitten karmaşığa doğru ilerler. Bireyin yaşı ilerledikçe farklı deneyimler kazanmaya ve bu deneyimleri çeşitli yollarla bütünleştirmeye başlar.
  • Her bireyin izlediği tek bir gelişim süreci yoktur. Herkes farklı şekillerde öğrenir ve öğrenmenin birçok değişik yolu vardır.
  • İnsanların belli bir döneme kadar edindği deneyimler bir kenara atılamaz ve öğrenmenin sağlanabilmesi için en alt düzeyden en üst düzeye doğru gidilmesi gereklidir.
  • Gelişim süreci bazen durağan bazen de çok hareketli olabilir. Bu nedenle yetişkin/öğretmen çocuğa olabildiğince destek ve rehberlik sağlamalı, yardım etme ve kendi başına yapmasını cesaretlendirme arasındaki dengeyi iyi kurmalıdır.
  • Çocukların kendi algılamaları ve deneyimleri, diğer kişiler ve nesneler ile kurdugu ilişkiler sonucunda oluşmaktadır. Bunun oluşabilmesi için de sürekli tekrar gereklidir.
  • Büyüme uzlaşmayı gerektirir. Kendisiyle uzlaşan birey toplumla da uzlaşmayı öğrenecektir. Bu gelişim için gereklidir.

Bank Street gelişimsel etkileşim yaklaşımı Piaget, Erikson, Dewey ve Lucy Sprague Mitchell tarafından oluşturulmuştur. Buna göre;

Öğrenme,

Bir kerede farklı konular içermeli ve işbirlikçi gruplarda olmalıdır. Eğitim programlarında sosyal çalışmalara yer verilmelidir çünkü eğer çocuklar dış dünya hakkında öğrenir ve bunun hakkında çalışmalar yaparlarsa, ne ile karşılaşacaklarını daha iyi bilirler.

Bunu da yapmak için Bank Street yaklaşımı sosyal alanı kültürel antropoloji, tarih, politika, ekonomi ve coğrafya olarak beş bölüme ayırır. Sanat ve bilim eğitimi bu sosyal derslerle birlikte harmanlanır ve çocuklar etraflarındaki dünyayı tanımaya çalışır.

Bu yaklaşım çocukların ve yetişkinlerin her yaşta eğitimini kabullenen bir yaklaşımdır. Bireysel farklılıklar ve kişisel ihtiyaçlar göz önüne alındığı sürece her yaştan bireyin eğitilebileceğini savunur.