Yerleştirme Düzenleme

En temel kural: Sınıftaki materyaller çocukların yetişkine bağımlı olmadan ulaşabilecekleri ve kullanabilecekleri biçimde düzenlenmelidir/yerleştirilmelidir. Dolaplar kapaksız, çocukların yetişebileceği seviyede ve bölmeli olmalıdır. Bu, hem çocukların bireysel olarak hareket etmelerini sağlayacak, hem de öğretmene sınıfta çok daha az düşmesine neden olacaktır. Önemli diğer hususlar: Merkezlerdeki materyaller o merkeze uygun olmalı, farklı köşelere ait materyaller bir arada