Tilki Tilki Saat Kaç?

——————————————————————————————————————————-

Oyun yeri, süresi, katılımcı sayısı:

Drama sınıfı, açık alan, sınıf, 5–10 dakika, 15–20 öğrenci.

——————————————————————————————————————————-

Amaçlar\Hedefler:

Büyük-küçük kas gelişimi, dikkati ve konsantrasyonu sağlama, refleks geliştirme, taklit yeteneğini geliştirme, sayı kavramını öğretme.

——————————————————————————————————————————-

Uygulama:

Öğrencilerden bir kişi seçilerek tilki, yani ebe olur. Diğer öğrenciler tilkinin karşısına tek sıra halinde dizilirler. Her öğrenci ayrı ayrı, “Tilki tilki saat kaç?” diye sorar. Arkası dönük olan ebenin verdiği cevaba göre, diğer çocuklar adım atarak ebeye yaklaşmaya çalışır. Örneğin, saat beş ise beş adım, üç ise üç adım vb. Ebe kendisine yaklaşan arkadaşlarını hareket halindeyken yakalamaya çalışır. Yakalarsa yakaladığı öğrenci ebe olur. Ebe, “yemek vakti” dediği zaman herkes ebeden kurtulmak için kaçar. Bu oyunda, küçük yaştaki öğrencilere sayılar, büyük-küçük, ileri-geri gibi kavramlar öğretilebilir.

 

 

Tilki Tilki Saat Kaç? – İstanbul Robert Çocuk İnceleme Merkezi