Saymacalı Köşe Kapmaca

——————————————————————————————————————————-

Oyun yeri, süresi, katılımcı sayısı:

Drama sınıfı, açık alan, sınıf, 5–10 dakika, 15–20 öğrenci.

——————————————————————————————————————————-

Amaçlar\Hedefler:

Öğrenilen sayıların pekiştirilmesi, dikkat ve konsantrasyonu sağlama, ortak hareket edebilme, bedensel koordinasyonu geliştirebilme.

——————————————————————————————————————————-

Uygulama:

Öğrenciler sıraya girerler. Öğretmen birden dörde kadar sırayla saymalarını ister. Dörtten sonra tekrar bire geçilir. Böylece her öğrencinin bir numarası olur. Her köşeye birer numara verilir. Her öğrencinin kendi köşesine gitmesi istenir. Öğretmenin komutuyla (“1’ler ile 4’ler, 2’ler ile 3’ler yer değiştirsin”) gruplar yer değiştirir. Yerine en son yerleşen grup bir – alır. Oyunun sonunda hangi grup sıfıra yakınsa o grup alkışlanır.